Läs senare

Två av tre vill stoppa eller begränsa vinstuttag

Vinster i välfärden49 procent anger i en ny undersökning att de antingen vill att vinster i välfärden helt ska förbjudas eller att de ska behöva återinvesteras i verksamheten. Ytterligare 19 procent vill se ett vinsttak på 10 procent.

av Lotta Holmström
04 Jul 2017
04 Jul 2017

Så fördelades svaren

”Vilken är din inställning till vinster för privata leverantörer inom vård/skola/omsorg? Tycker du att…”

  • Vinstuttag bör förbjudas helt: 17%
  • Vinster bör endast få återinvesteras i verksamheten: 32%
  • Företag får gå med max 10 procent vinst om kvalitetskraven uppfylls: 19%
  • Företag får gå med hur stor vinst som helst om kvalitetskraven uppfylls: 22%
  • Företagen bör få bestämma själva över eventuell vinst: 5%
  • Vet ej: 5%

Det är undersökningsföretaget Novus som på uppdrag av SVT Nyheter har frågat 1000 personer om deras inställning till vinster i välfärden. Hela resultatet finns i faktarutan här intill.

– Det intressanta här är att man, trots den här splittringen, ändå kan konstatera att det finns en klar och tydlig majoritet som vill begränsa eller stoppa vinster i välfärdsföretagen, säger Mats Knutson, politisk kommentator på SVT Nyheter i en intervju.

Om det blir ett vinsttak eller inte är ännu inte bestämt. Regeringen förhandlar med Vänsterpartiet om frågan. I en intervju med TT säger finansminister Magdalena Andersson (S) angående vinsttak:

– Det är absolut en modell, men man kan fundera över andra modeller också.

Novusundersökningen gäller privata leverantörer inte bara inom skolan utan även vård och omsorg, och genomfördes med webbenkäter.

ur Lärarförbundets Magasin