Läs senare

Två situationer som prövar lärare

av Håkan Söderberg
21 aug 2019
21 aug 2019
Håkan Söderberg, tf chefredaktör för Lärarnas tidning.

Nej tack till föräldrar som lägger sig i hur undervisningen ska läggas upp och utvärderas. Det konstaterar Mikael Kalmenstam-Lindberg, rektor på Björngårdsskolan och Storkyrkoskolan i Stockholm, som tagit tag i frågan om den ökade pressen på lärarna från föräldrarna.

I våras kom en rapport från Lärarförbundet om skolans dokumentationskultur och som Lärarnas tidning tidigare berättat om.

I detta nummer har vi tittat på den del i rapporten som visar att nästan sex av tio lärare uppger att de dokumenterar mer än de behöver på grund av risken att bli ifrågasatta av föräldrar. Ifjol kom nära 400 anmälningar in till Skolinspektionen som ifrågasatte lärarnas lämplighet och skicklighet. Endast ett fåtal anmälningar gick vidare men hoten finns ständigt närvarande i många lärares vardag.

Endast ett fåtal anmälningar gick vidare men hoten finns ständigt närvarande i många lärares vardag.

Fredrik Sjögren, filosofie doktor i statsvetenskap menar att den ökade pressen på lärare från föräldrar har en delförklaring i att skolan i dag befinner sig i en marknadsliknande situation. Missnöjda föräldrar kan välja att flytta sitt barn och skolpeng till en annan skola om de så finner lämpligt.

Som så ofta är det ändå inte bara en fråga om svart eller vitt. En god kontakt med föräldrar som gärna får komma med konstruktiv kritik är något som Mikael Kalmenstam-Lindberg och många andra med honom säger ”ja, tack” till.

Ett annat dilemma som lärare ställs inför har vi också tittat närmare på; att möta elever som har extrema åsikter. Två lärare berättar om svåra situationer de ställts inför. Vi har intervjuat Christer Mattsson, föreståndare för Segerstedtinstitutet i Göteborg, som vänder på begreppen och påstår att det här med att peka med hela handen när man arbetar med elever med extrema åsikter är pedagogiskt flum. Det leder till mer konfrontation och skapar mer problem än lösningar, anser han. Lenita Jällhage har träffat honom.

Maria Wiman blev vald till Årets Lärare av Handelskammaren och är en person som inte är rädd för att delta i debatten. Vi har träffat Maria och kan också presentera henne som ny krönikör här på Lärarnas tidning. Läs hennes första krönika här.

ur Lärarförbundets Magasin