Läs senare

Tvärstopp för läsa-skriva-räkna-garantin

Tidigt stödRegeringens förslag om att införa en så kallad läsa-skriva-räkna-garanti från förskoleklass ser ut att röstas ner i riksdagen. Såväl allianspartierna som Sverigedemokraterna är emot förslaget, rapporterar Ekot i Sveriges radio.

av Mats Thorén
12 okt 2017
12 okt 2017

Som Lärarnas tidning rapporterat tidigare vill regeringen skriva in en åtgärdsgaranti i skollagen, med krav på tidig kartläggning av kunskaper i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Förslaget innehåller även ökade krav på specialpedagogisk kompetens på skolor. Syftet är att stärka elevers möjlighet att få stöd tidigt i skolan.

Regeringen lade i augusti fram en lagrådsremiss om saken i riksdagen, men nu ser det ut att bli stopp. Såväl allianspartierna som Sverigedemokraterna är emot förslaget.

Christer Nylander, Liberalerna.

– Det här är ju ingen garanti för mer kunskap utan det är en garanti för mer administration och mer blanketter för lärarna, säger Christer Nylander, vice ordförande i utbildningsutskottet och Liberalernas skolpolitiske talesperson, till Ekot.

Sverigedemokraternas utbildningspolitiske talesperson Stefan Jakobsson är inne på samma linje:

– Att gå in och detaljstyra från politikernivå något som grundskolelärarna redan i dag gör känns väldigt konstigt, säger han till Ekot.

Detta är liknande argument som flera kritiska och tunga remissinstanser förde fram när de svarade på utredaren Ulf Fredriksson förslag. Lärarförbundet, Skolverket, Statskontoret och Sveriges Kommuner och Landsting befarade att en åtgärdsgaranti skulle leda till ytterligare detaljstyrning av lärarna och ännu mer dokumentation.

Lärarnas riksförbund, Sveriges skolledarförbund och Academedia var dock positiva till utredarens förslag.

Liberalernas Christer Nylander håller med utbildningsminister Gustav Fridolin om att stöd sätts in för sent i skolan i dag. Men han pekar, i Ekot-intervjun, bland annat på införandet av bedömningsstöd i årskurs 1 och mer matte och svenska i skolan i dag som tillräckliga åtgärder.

 

Gustav Fridolin, utbildningsminister.

Utbildningsministern hävdar ändå att det egentligen finns en politisk enighet bakom förslaget:

– Nu är det partitaktiken som kommer före de små barnens rätt att få det stöd man behöver. Det vore mycket olyckligt om det också blir riksdagens beslut. Jag konstaterar att Skolkommissionen efterlyste att det här förslaget skulle bli verklighet, säger han till Ekot.

ur Lärarförbundets Magasin