Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Tvåspråkig undervisning bäst

10 nov 2011

Ett projekt vid Malmö högskola visar att arabisktalande elever som undervisas både på svenska och arabiska får en djupare språkförståelse i båda språken. Dessutom ger undervisningen på två språk ett bättre samarbete mellan skolan och föräldrarna.

Elever som får tvåspråkig undervisning utvecklar sitt ordförråd på svenska långsammare, men får i stället får en djupare språkförståelse i båda språken jämfört med dem som enbart undervisas på svenska.
 

ur Lärarförbundets Magasin