Läs senare

Tvåspråkig undervisning bäst

10 Nov 2011

Ett projekt vid Malmö högskola visar att arabisktalande elever som undervisas både på svenska och arabiska får en djupare språkförståelse i båda språken. Dessutom ger undervisningen på två språk ett bättre samarbete mellan skolan och föräldrarna.

Elever som får tvåspråkig undervisning utvecklar sitt ordförråd på svenska långsammare, men får i stället får en djupare språkförståelse i båda språken jämfört med dem som enbart undervisas på svenska.
 

ur Lärarförbundets Magasin