Läs senare

Tveksam glädje bland fritidspedagoger

Glädje och avvaktan. Det är en summering av de första 50 reaktionerna på regeringens besked i Facebookgruppen ”Fritidspedagoger kräver lärarlegitimation”. En del befarar att det inte blir så stor skillnad mot hittills.

21 dec 2011

 – Att regeringen nu backar något och säger att vi får ansvara för undervisning är positivt. Visserligen bara på fritidshemmet men det handlar ändå om undervisning, säger Andreas Larsson, fritidspedagog i Sjöbo.
   Han anser fortfarande att regeringen har ogiltigförklarat hans utbildning genom att i behörighetsförordningen slå fast att de som började läsa före 2001 enbart utbildat sig för arbete på fritidshem. I själva verket har ju fritidshemmet varit integrerat i skolan sedan 1990-talet.
   – Jag och andra utbildade oss för att jobba ämnesövergripande och tematiskt under skoltid. Nu får vi inte undervisa i skolan alls vilket gör att vi i princip bara kommer att bli berättigade till deltidsarbete, säger Andreas Larsson.

Fritidspedagogikens status under skoltid och möjligheten till heltidstjänster är inte de enda frågorna som återstår att få svar på, enligt honom. Vidareutbildningen är en tredje. Ingen kan ge svar på vad han ska läsa för att bli behörig i skolan och han anser att det är det är orimligt att han först ska bli antagen till en lärarutbildning för att sedan bli validerad kurs för kurs under en fyraårsperiod.
   – I  Lärarlyftet får jag bara läsa praktisk-estetiska ämnen. Men jag gick teknisk linje på gymnasiet och har ett större intresse för no, säger Andreas Larsson.

Han är också tveksam till att göra fritidspedagogik till ett skolämne, som Lärarförbundet nu vill. Det fritidspedagogtypiska är just frånvaron av schemaläggning och ett mer luststyrt och sammanhållande förhållningssätt.
   – Men jag förstår att man vill pröva de vägar som går och det är positivt.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: