Läs senare

Tvinga inte utbrända tillbaka till jobbet för tidigt

DebattDet är dags att sluta pressa människor in i väggen med orimliga arbetsförhållanden. Regering, myndigheter och arbetsgivare måste ta sitt ansvar för att få bukt med den ökande ohälsan, skriver barnskötaren Iza Ullmark.

04 Okt 2017

Om debattören

Iza Ullmark

Barnskötare

Gävle

Samhällets nya folkhälsosjukdom utbrändhet/utmattning uppstår när vi pressar våra medarbetare att arbeta i allt mer stressiga miljöer.

Det finns riktlinjer och lagar att följa om arbetsgivares ansvar för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen. Men ändå tas beslut som är till de anställdas nackdel och arbetsgivarens fördel. Beslut som grundar sig på ekonomi och på att arbetsgivaren blir tvungen att spara för att hålla sig inom ramen för vad budgeten klarar av.

Arbetsgivaren lägger fler arbetsuppgifter på de anställda. Drar ner på personal trots att personalen redan går på knäna. Tar inte in vikarier vid sjukdom.

Myndigheter som Försäkringskassan vill att medarbetaren som har drabbats av utmattningssjukdom ska stressa sig frisk genom att gå tillbaka i arbete för tidigt. Sedan stoltserar chefer med att ha den bästa planen för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen.

Läkare kan tvingas sätta den drabbade i arbete just för att bevisa för Försäkringskassan att det var för tidigt.

Läkarnas råd är ofta olika typer av medicinering för att underlätta faktorer som sömn och panikattacker som drabbar den utmattade när den tvingas försätta sig i miljöer som den inte kan hantera. Men läkare vet också att Försäkringskassan är för hård i besluten om tidig tillbakagång i arbete. De kan därför tvingas sätta den drabbade i arbete just för att bevisa för Försäkringskassan att det var för tidigt.

Det är oroväckande att man i dagens samhälle skapar dessa folkhälsosjukdomar men sedan inte bryr sig om att hitta en lösning. Det är oroväckande att människor blir lämnade mellan myndigheter och kastas fram och tillbaka mellan beslut och uppmaningar.

Regeringen skulle på sikt kunna spara in åtskilliga miljoner genom att ha ett bättre förebyggande arbete mot ohälsan i samhället och bör därför vara mer generös när det gäller satsningar på området.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Snälla människor, låt den drabbade få tid och möjlighet att i sin egen takt arbeta klart med sin rehabilitering. Förebygg genom att:

  • Sänka kraven på att medarbetaren ska utföra extra arbetsuppgifter.
  • Ta in vikarier när medarbetare är sjuka i stället för att tvinga kollegerna att göra den sjukas arbetsuppgifter för att chefer vill spara pengar.
  • Låta sjukskrivna få en chans till rehabilitering innan de tvingas tillbaka i arbete.
  • Skapa ett system där medarbetare vid ohälsa enkelt kan välja att förflyttas och få en annan tjänst.

Beslutsfattare, det är dags att ni vaknar upp och ser de folkhälsosjukdomar ni skapar! Det är dags att ni tar ansvar för att både förebygga sjukdom och för att minska den ohälsa som redan finns.

ur Lärarförbundets Magasin