Läs senare

Tvist om maxtaket

Bör det finnas ett tak för antalet barn på förskola och fritids? Frågan delar Sveriges kommuner, det visar en undersökning som Lärarnas tidning har gjort.

04 sep 2018
Malin Olsson, Lärarförbundet i Orsa, är nöjd med att kommunen har tagit fram ett tak för barngruppernas storlek men skulle vilja ha en ännu tydligare skrivning. Foto: Nisse Schmidt

För två år sedan åter­införde Skolverket ett riktmärke för att minska barngruppernas storlek i förskolan. Samtidigt införde regeringen ett statsbidrag med 30 000 kronor för varje plats som en barngrupp minskar med.

Även om grupperna blivit något mindre ligger snittet i landet fortfarande över Skolverkets rekommendationer. Och nu visar en undersökning som Lärarnas tidning har gjort att närmare hälften, 48 procent, av landets kommuner inte anser att det bör införas ett tak för gruppstorlekar, varken inom förskolan eller fritidshemmen.

Örebro tillhör de kommuner som inte vill se något tak. Snittet i kommunen ligger visserligen lägre än Skolverkets riktlinjer, men det varierar stort mellan förskolorna och drygt hälften av grupperna har fler barn än rekommenderat.

Barngruppernas storlek

  • Skolverkets riktlinjer för en småbarnsgrupp är mellan 6 och 12 barn och för en storbarnsgrupp mellan 9 och 15 barn.
  • Snittet i landet för en småbarnsgrupp är 12,4 barn och för en storbarnsgrupp 15,4 barn.

Källa: Skolverket

Jessica Ekerbring (S) är ordförande för barn- och utbildningsnämnden i Örebro. Hon menar att en av orsakerna till de stora barngrupperna är att kommunen växer och det är svårt att hinna få fram såväl lokaler som behörig personal. Men hon tycker också att diskussionerna om riktlinjer lätt hamnar fel och att man jämför olika saker.

– Jag tror inte att det finns något parti som inte vill minska barngruppernas storlek, men då måste vi vara överens om vad det betyder. Förskolor organiserar sig på olika sätt. Att mäta gruppernas storlek är ett trubbigt instrument, säger Jessica Ekerbring.

Det är till stor del en pedagogisk fråga, anser hon.

– Det är rimligt med en målsättning att minska antalet barn i grupperna men inte genom ett tak, då tar vi ifrån förskolechefen mandatet att organisera verksamheten efter de barn man har.

Anki Jansson.

Anki Jansson är förskollärare i Örebro och en av grundarna till Förskoleupproret som strävar efter bättre förutsättningar i förskolan med bland annat mindre barngrupper. Hon tycker att det är självklart att kommunerna ska följa Skolverkets riktlinjer.

– De här rekommendationerna är framtagna av forskare för barnens bästa. Att då inte följa dem, eller ha egna sämre mål, ja då måste man ha väldigt goda skäl, säger hon.

Att förskolechefen själv ska ha mandat att organisera verksamheten efter de behov som finns och inte efter ett tak tycker Anki Jansson inte är någon bra idé.

– Tanken är god men det fungerar inte. Förskolechefen har en budget att följa och den avgörs ju av hur många barn du tar in. Det gör att de hamnar i en svår sits, säger hon.

Jessica Ekerbrin (S).

I Lärarnas tidnings undersökning uppger en femtedel av landets kommuner att de redan infört ett tak för barngruppernas storlek. Orsa är en av dem, här innebär taket sex barn per heltidsanställd i förskolan. När det gäller fritidshemmen finns inga riktlinjer.

Taket för Orsas förskolor är ett snitt av antalet barn över året, vilket innebär att det kan bli fler än sex barn i perioder. Lärarförbundets lokalavdelning har protesterat mot detta. Man vill att skrivningen ändras till att det ska vara sex barn per heltidsanställd året om, inte en snittsiffra, och att barn­antalet på en avdelning alltid ska diskuteras i samråd med förskolechef, specialpedagog och förskollärarna.

– Det kan finnas tillfällen när det passar att ta in fler barn men det måste avgöras från gång till gång, säger Malin Olsson, vice ordförande i Lärarförbundets lokalavdelning i Orsa och förskollärare på förskolan Linden 2.

Malin Olsson tycker ändå att det är bra med ett tak och att kommunen för det mesta är lyhörd inför de enskilda förskolornas förutsättningar.

– Utan taket hade vi haft åtta barn per heltidsanställd. Dessutom har vi förhandlat fram fem timmars planeringstid per heltid för förskollärarna och det betyder också mycket.

Så tycker olika skolpolitiker

Anser du att din kommun bör införa tak för gruppstorlekar på förskolan/fritidshemmet?

 

 

 

 

 

 

Anser du att din kommun bör införa reglerad planeringstid för förskollärare och/eller fritidspedagoger?

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Lärarnas tidnings enkät.

ur Lärarförbundets Magasin