Ingår i temat
Lärarutbildning
Läs senare

Tvivlar på att hon valt rätt

Tove Cederquist läser till gymnasie­lärare i samhällskunskap och geografi i Uppsala.

17 sep 2013
Tvivlar på att hon valt rätt
Bild: Staffan Claesson

– Jag tycker inte att man förbereds på hur det är att ­arbeta som lärare.
Tove Cederquist läser till gymnasielärare i samhällskunskap och geografi vid lärarutbildningen på Uppsala universitet.

– Jag har länge velat bli lära­re. Jag tycker om att lära mig nya saker och jag tycker om att lära ut.

Hon tillhör den första kullen på den nya lärutbildningen, som startade hösten 2011. Och det märks, tycker hon.

– Det verkar som att de testar sig fram med oss. Utbildningen känns inte helt genomtänkt. Vi är några slags försökskaniner.

Hittills har utbildningen långtifrån motsvarat hennes förväntningar. Problemet kan enkelt sammanfattas: För mycket teori, för lite praktik.

– Vi får väldigt mycket teoretiska kunskaper, onödigt mycket. Men alldeles för lite undervisning om hur man lägger upp lektioner, bedömer elever eller hanterar konflikter.

Även kursen om den utbildningsvetenskapliga kärnan, som ska handla om generella lärarkunskaper, var på en hög teoretisk nivå.

– Det handlade till exempel om ideologier om hur man har lärt sig genom tiderna. Men inget metodiskt om hur man lär ut.

Tove Cederquist berättar att olika lärarstudenter på Upp­sala universitet får olika mycket didaktik (läran om under­visning) beroende på vilka ämnen de läser, eftersom olika institutioner på Uppsala universitet satsar olika mycket på didaktik.

– Det är konstigt att det ska variera så mycket. Mina kompisar som har läst matematik och religion får mycket mer didaktik än vad jag har fått på den statsvetenskapliga institutionen.

– Det känns meningslöst att gå lärarprogrammet om det inte finns en genomtänkt idé för det, om jag ändå bara ska läsa några teoretiska ämneskurser som knappt har någon koppling till läraryrket och sedan komplettera med lite pedagogik.

Praktiken inom ramen för vfu, verksamhetsförlagd utbildning, är något hon verk­ligen har uppskattat. Men Tove Cederquist känner det som att hon närmast blev utkastad på vfu:n.

– Det var roligt att stå inför en klass. Men jag var ju inte alls förberedd på hur jag ska hantera konflikter eller bedöma elevers prestationer. Det borde man väl lära sig på lärarutbildningen?

Vad vill du ha mer av?

– Metodik! Hur man leder en lektion, disponering av tid och plats i rummet, betygsättning, bedömning och relationer.

– Jag vill få tips om hur jag praktiskt ska lära ut de kunskaper jag får i ämnes­kurserna. Jag vill lära mig hur man ska arbe­ta som lärare, gärna i inter­aktion med dem som ­redan är lärare.

Just nu tvivlar hon lite på sitt framtida yrkesval.

– Jag är ute och vikarierar på skolor för att känna efter om jag passar att vara lärare. För det är inget jag har fått någon uppfattning om under utbildningen.

Alla artiklar i temat Lärarutbildning (8)

ur Lärarförbundets Magasin