Läs senare

Tycker du att lärarfacken ska gå ihop?

Lärarnas tidning frågade fem medlemmar i Lärarförbundet.

15 Sep 2016

Åsa Åkerström, Lärare, Blommensbergsskolan, Stockholm

– Vi skulle bli starka tillsammans och göra gemensam sak, inte minst på lokal nivå. Det skulle inte gå att splittra oss lönemässigt och köra olika race med olika förbund på samma skola.

– Men jag kan se svårigheter också, eftersom verk­samheterna kan se så olika ut från förskola till gymnasiet.

 

Michael Wallentin, Förskollärare, Sundsvalls Montessoriförskola

– Jag förstår inte varför det ska vara två förbund. Vi ställs emot varandra ibland och slåss om samma medlemmar. Det är bättre att jobba tillsammans mot något gemensamt. Jag ser bara fördelar.

 

Maria Moberg, Fritidspedagog, Eringsbodaskolan, Ronneby

– Jag tror att vi blir starkare tillsammans om vi var ett förbund. Vi blir framför allt fler och får en större chans att trycka på i frågor som vi tycker är viktiga. Ju större vi är, desto mer har vi att säga till om.

– Om jag sökte medlem­skap i LR i dag skulle jag nog inte vara välkommen som fritidspedagog. Det är synd att vi inte kan vara alla tillsammans. Jag ser oss alla som pedagoger.

 

Sonja Sköld Emanuelsson, Rektor F–6, Nordmarkens skola, Årjäng

– Alla skulle vinna på det. För­bunden samarbetar lokalt redan i dag och har samma åsikter i många sakfrågor, som löner, arbetstider och villkor. Jag tror att den svåraste frågan är vilka yrkesgrupper som ska omfattas.

– Vi skolledare är en liten del av Lärarförbundet, men jag tror inte att det blir någon försämring i ett sammanslaget förbund. Jag hoppas att man i så fall fortsätter att arbeta för den enskilde medlemmen, oavsett yrkesroll.

 

Adina Forsell, Lärare i fritidshem, Lillholms­skolan, Stockholm

– Det är alltid en fördel att vara ett stort förbund och ha en enad front. En farhåga är att fritidshemmet kan komma att hamna ännu mer i skuggan än vad det gör i dag om vi slås ihop. Att vi blir ännu mindre representerade.

ur Lärarförbundets Magasin