Läs senare

Tydligare och mer likvärdigt i nya gymnasiet

Mer styrd undervisning, tydligare ämnesinnehåll, men för hög nivå för eleverna. Det är några exempel på hur lärarna upplever gymnasiereformen.

av Maria Lannvik Duregård
12 Apr 2017
12 Apr 2017

I sin uppföljning av gymnasiereformen från 2011 har Skolverket frågat gymnasielärare hur de uppfattar det nya gymnasiet. Majoriteten av gymnasielärarna undervisar på samma sätt som förut, men är mer medvetna om ämnesplaner och andra styrdokument. En tredjedel arbetar mer ämnesövergripande än innan reformen.

Ämnesplanernas centrala innehåll styr undervisningen mer och ämnesinnehållet har ökat, vilket är positivt för likvärdigheten, påpekar Skolverket. Lärarna anser att eleverna blivit mer medvetna om undervisningens innehåll och bedömning. Samtidigt har ämnesplanerna ofta för hög nivå i förhållande till elevernas ämneskunskaper.

Sedan förra utvärderingen 2012 tycks dock eleverna ha något bättre matematikkunskaper med sig från grundskolan. Då ansåg 70 procent av lärarna att nivån var för hög i förhållande till elevernas förkunskaper. År 2015 hade andelen minskat till 50 procent.

Lärarnas kunskap om läroplanen, ämnesplaner och examensmål har också ökat sedan 2012.

Läs hela rapporten här.

 

ur Lärarförbundets Magasin