Ingår i temat
Tystnad
Läs senare

Tystnadstrappa byggs nerifrån

Lärare och rektorer för ofta fram kritik i grupp. Det kan vara ett sätt att minska utsattheten, menar forskaren Björn Idlinge.

11 maj 2011

Björn Idlinge är universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet i Kalmar/Växjö och forskar på hur offentliganställda reagerar med tystnad när de utsätts för organisationsförändringar.

Han talar om en tystnadstrappa som kan byggas upp nerifrån skolgolvet och uppåt till rektorer, skolchefer och skolpolitiker. På varje trappsteg uppstår en tendens att hålla inne med kritik.

— Detta står i kontrast till den offentliga sektorns ambition att värna yttrandefriheten, öppenhet och medarbetarnas delaktighet i verksamheten, säger han.

Han tror att det näringslivsorienterade sätt att organisera verksamheter som kallas New Public Management kan ha påverkat offentlig sektor på ett sätt som bidrar till att skapa tysta medarbetare. Det handlar mycket om att skapa effektiva organisationer där resultaten sätts i centrum.

— Osäkra anställningsförhållanden och individuell lönesättning är två faktorer som bidrar till att skapa tystnad.

I Sverige finns också en utpräglad samarbetskultur som kan göra att nejsägare uppfattas som besvärliga och närapå rättshaveristiska, menar han.

— Men det är väldigt viktigt att det finns förutsättningar att föra fram kritik på en arbetsplats. Man vet aldrig på förhand hur kritik kan utveckla en verksamhet. 

Alla artiklar i temat Tystnad (10)

ur Lärarförbundets Magasin