Läs senare

Tyvärr polisen, skolvalet gör att vi inte kan hjälpa er

DebattVåldet i förorten kan vara draksådden vi skördar för att vi har förstört skolorna där. Ska skolan vara en skyddsfaktor i de mest utsatta ungdomarnas liv måste vi motverka segregationen – och våga ta itu med skolvalsystemet, skriver lärarna Göran Drougge, Magnus Ekblom och Gabriel Guiance.

08 feb 2018

Om debattörerna

Göran Drougge

Lärare på Academediaskola

 

 

Magnus Ekblom

Lärare på Academediaskola

 

 

Gabriel Guiance

Lärare på kommunal skola

Först rycker man, genom det fria skolvalet, undan mattan för tidigare välfungerande förortsskolor. Sen upprörs man över att det har blivit stökigt och våldsamt ute i förorterna. Vad hade ni egentligen förväntat er? Polisen uttrycker ofta att de själva inte kan lösa problemen ute i förorterna utan att det behöver hjälp från det övriga samhället i synnerhet från skolan.

Vad är det som triggar en negativ utveckling? Vad skulle kunna hindra den? Vetenskapen talar om skyddsfaktorer och riskfaktorer (Turner 2001, Ferrer-Wreder 2005) En riskfaktor är något som ökar risken att utveckla en kriminell livsstil och en skyddsfaktor är något som minskar risken för densamma.

Foto: Laurent Hamels/Colourbox

Skyddsfaktorer kan exempelvis vara att ha ordnade hemförhållanden, god ekonomi och en välfungerande skolgång. Exempel på riskfaktorer är trassliga hemförhållanden, psykisk ohälsa och en misslyckad skolgång. Enskilda risk- och skyddsfaktorer har för det mesta liten inverkan på individen, men om flera faktorer kombineras ökar sannolikheten att beteendet påverkas i positiv eller negativ riktning.

En bra skolgång kan alltså fungera som en skyddsfaktor och en dålig skolgång som en riskfaktor. Om ett samhälle har ambitionen att minska brottsligheten, är en av de mest verkningsfulla åtgärderna att se till att alla skolor håller en hög kvalitet. Särskilt viktigt är detta för de ungdomar som redan är belastade med flera riskfaktorer och där skyddsfaktorerna lyser med sin frånvaro. Detta är inte är förenligt med en segregerad skola.

Är det inte cyniskt att samma politiker som är ansvariga för att ha raserat skolan nu ropar på polis när konsekvenserna av deras beslut så tragiskt har blivit synliga?

Det hävdas ofta i debatten att det är bostadssegregationen som är som är orsaken till att skolan segregerats. Ja, men det fria skolvalet eldar på skolsegregationen och gör den värre. Och om vi anser att skolsegregationen är skadlig för samhället är det då inte kontraproduktivt att vi har ett skolvalsystem som ytterligare förvärrar den och lägger sten på börda?

Skolan har en skyldighet att ge alla ungdomar en möjlighet till ett bättre och meningsfullare liv. Är det inte cyniskt att samma politiker som är ansvariga för att ha raserat skolan nu ropar på polis när konsekvenserna av deras beslut så tragiskt har blivit synliga?

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Ska skolan ha en rimlig möjlighet att vara en skyddsfaktor i de mest utsatta ungdomarnas liv måste vi våga ta skarpa politiska beslut för att motverka segregationen. Om vi lyckas med vårt uppdrag kommer även brottsligheten och kriminaliteten att minska.

Men om politikerna misslyckas och skolsegregationen tillåts fortsätta kan polisen inte räkna med någon hjälp från skolan i sitt arbete med att bekämpa brottsligheten ute i förorterna.

Så tyvärr polisen, vi kan inte hjälpa er…

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin