Läs senare

UHR avråder från lämplighetstest för att bli lärare

LärarutbildningRegeringen bör inte införa lämplighetstester av blivande lärare. Det anser Universitets- och högskolerådet (UHR) efter en ny utvärdering.

av Niklas Arevik
04 maj 2018
04 maj 2018

Sedan 2016 har det pågått ett försök med lämplighetstest av blivande lärare vid Linnéuniversitetet och Högskolan i Jönköping. Det är ett regeringsuppdrag som syftar till att undersöka om studenter som antas utifrån lämplighet har bättre förutsättningar att klara utbildningen och läraryrket.

Nu har UHR utvärderat försöket, och slutsatsen är att det inte har lett till några positiva effekter.

Foto: Kristian Pohl
Karin Röding, generaldirektör.

– Det går inte att dra långtgående slutsatser av den utvärderade lämplighetsbedömningen, vilket bland annat beror på att studenterna bara kunnat följas under tre terminer. Mot bakgrund av det kan vi i dagsläget inte rekommendera att lämplighetsbedömning införs vid antagningen till alla lärarutbildningar, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR.

Utvärderingen visar att effekten på studenternas motivation har varit måttlig och att försöket inte gett några positiva effekter på antalet tagna poäng eller avhopp. På vissa utbildningar har studenter som antagits utifrån lämplighet till och med tagit färre poäng och haft en mindre benägenhet att stanna kvar på utbildningen.

Analysen visar inte heller på några positiva effekter på vfu-prestationerna för studenter som antagits på lämplighet, med undantag för förskollärarprogrammet och grundlärarutbildningen med inriktning fritidshem.

– De studenterna hade en större sannolikhet att få ett högre betyg på sin vfu. UHR tolkar det som att lämplighetstesterna kan ha lyckats fånga någon förmåga som är viktig för dessa utbildningar, säger Karin Röding.

Även om UHR avråder från ett generellt införande av lämplighetstest, anser myndigheten ändå att det är viktigt att fortsätta följa dessa studenter under resten av utbildningen och i arbetslivet.

– Vi tycker också att studierna av hur blivande lärares lämplighet för yrket kan bedömas bör fortsätta. Det kan även innebära att studera modeller och metoder som kan användas som komplement eller alternativ till lämplighetsbedömning, säger Karin Röding.

Lämplighetsbedömning

Med lämplighet för läraryrket avses kommunikativ förmåga, interaktiv förmåga, förmåga till självreflektion, förmåga att ta en ledarroll samt att den sökande är motiverad att arbeta som lärare.

De modeller som Linnéuniversitetet och Högskolan i Jönköping tagit fram för att bedöma dessa förmågor inbegriper en skriftlig uppgift, en individuell intervju och vid Linnéuniversitetet även en gruppövning.

Källa: UHR

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin