Ingår i temat
Lärarlönelyftet
Läs senare

Ulricehamn avstod — ångrar sig

Fyra kommuner missade att få in sina ansökningar till Skolverket i tid.
Nu vädjar de om att få prövas i efterhand.

09 nov 2016

Foto: Jan Töve

Som enda kommun i landet valde Ulricehamn att inte söka statsbidraget. Efter kritik tänkte kommunledningen om och ansökte om en veckas utökad rekvireringstid hos Skolverket. Men mycket talar för att man går miste om 3,3 miljoner kronor i höjda lärarlöner. Sandra Karlsson, ordförande i Lärarförbundet, är kritisk till kommunens agerande.

— Det är bedrövligt. Vi kan bara beklaga att man har chansen till en statlig satsning som ger lärare högre lön och så hanteras det på detta sätt, säger hon.


Beslutet att inte söka statsbidraget beror enligt kommunen på »interna problem i skolledningen«. Men den förklaringen ger inte Sandra Karlsson mycket för.

— Jag köper inte det. Då får man se till att skynda på eller ta in hjälp för de här frågorna. Har 286 andra kommuner klarat det ska Ulricehamn också göra det. Det är en skandal att kommunen slarvar bort det här och snuvar lärarna på pengarna.


Lärarförbundet har tryckt på för att kommunen skulle ansöka om lyftet.

— Vi har lyft frågan under samverkan och försökt påverka processen, men att sätta löner är en arbetsgivarfråga. Och att det nu drabbar våra medlemmar hårt är inte okej.

Ulricehamns två fristående grundskolor, Montessori­skolan Lindängen och Vistaholms föräldrakooperativ, drabbas inte. Huvudmännen har ansökt och beviljats 50 000 respektive 49 000 ­kronor i statsbidrag.

En annan kommun som missat är Eskilstuna. Enligt kommunen har man skickat in ansökan i tid och nu utreds varför den inte registrerats hos Skolverket. Kommunen riskerar att gå miste om 13,5 miljoner kronor och även Lärarförbundet ställer sig frågande till vad som hänt.

— Vi är förvånade. Allt har verkat vara under kontroll och vi hoppas naturligtvis att det är ett tekniskt fel som kan åtgärdas så att ansökan kan godkännas, säger Cecilia Rahbek Nöhr, Lärarförbundet.

Lärarlönelyftet har redan börjat betalas ut till dem i Eskilstuna som omfattas av lyftet, men pengarna kommer, enligt kommunen, inte att återkrävas av lärarna.

— Vi förutsätter att varken dessa lärare eller verksamheten drabbas. Vi har även fört inledande samtal med våra politiker kring ett lokalt lärarlönelyft och hoppas nu att den processen inte avstannar eller omöjliggörs, säger Cecilia Rahbek Nöhr.

Skolverket betalar enbart ut pengar i efterhand om det framkommer att felet är deras. Annars får kommunerna stå sitt kast. De enda som kan ändra på beslutet är utbildningsdepartementet och Eskilstuna har därför skrivit ett brev till regeringen där man vädjar om att pröva ansökan i efterhand.

I de två övriga kommunerna, Enköping och Älvkarleby, håller man också på att utreda varför ansökningarna inte registrerats korrekt. Även här har de berörda lärarna redan fått del av lönelyftet och kommer att få behålla pengarna.

Alla artiklar i temat Lärarlönelyftet (11)

ur Lärarförbundets Magasin