Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Ulrika Carlsson vill öka elevers och föräldrars inflytande

03 sep 2014

Ulrika Carlsson, Centerpartiets skolpolitiska talesperson, är utbildad mellanstadielärare och har hållit 113 anföranden under mandatperioden. Hon har inte skrivit någon motion i skolpolitiska frågor.

Bland de frågor hon engagerat sig mest i finns lektorer i förskolan och minskade gruppstorlekar på fritids. Hon vill även se mer entreprenöriellt lärande i den svenska skolan, ha ett “digitalt lärarlyft” och införa lex Sarah i skolan.

Hon vill förstärka studie- och yrkesvägledningen (SYV) och månar om lärlingsutbildningen på gymnasiet. Hon vill införa allmänna råd och riktlinjer för introduktionsåret efter lärarutbildningen.

Andra frågor som Ulrika Carlsson drivit är att öka elevers och föräldrars inflytande över det arbete som sker i skolan och minskad administration för lärarna.

De ämnen hon talat minst om är arbetsro, lärarlöner och skolledare/rektorer.
 

Mest använda ord i anförandena:

Grafik: Wordle

Anföranden per år: 14

Motioner om skolpolitik: 0

Frånvaro vid voteringar: 21%

Frånvaro i utskottet: 28%

Talar mest om: Mindre gruppstorlekar, lärlingsutbildning, “digitalt lärarlyft”.

Aktiv på Twitter: Nej.

Talar: Lätt och varierat.

Styrka: Utbildad mellanstadielärare.

Svaghet: Talar inte om för löner och arbetsro, viktiga frågor för lärarna.

Så gjorde vi jämförelsen

  • Anföranden per år och frånvaro i utskottet utgår från den tid ledamoten suttit i utbildningsutskottet.
  • Frånvaro vid votering avser votering i kammaren. 
  • Talar mest om: resultatet av en granskning av innehållet i anföranden och motioner utifrån ett antal skolrelaterade ämnesområden.
  • Aktiv på twitter: en bedömning utifrån antal tweets per dag samt antal följare.
  • Talar: utifrån lix- och olix-tal som mäter begriplighet och hur varierat man talar. Vi har använt Sveriges Radios verktyg Polingo där anförandetexterna finns inlagda.
  • Viktigaste fråga: har talespersonerna själva fått svara på.
  • Styrka och svaghet: utifrån en redaktionell bedömning.
  • Mest använda ord: i anförandena senaste mandatperioden, framtaget av David Hall, TV4.

Läs mer

En jämförelse mellan alla ledamöter i utbildningsutskottet finns på www.skolpolitik.se

ur Lärarförbundets Magasin