Läs senare

”Underkänner förskollärarnas kompetens”

skolreformI tisdags gick Lärarförbundet ut på Instagram och skrev att regeringens förslag om 10-årig grundskola var oansvarigt i en tid då det råder en enorm lärarbrist. ”Det är att underkänna förskollärarnas kompetens”, skrev Lärarförbundet.

av Lenita Jällhage
25 sep 2019
25 sep 2019

Tänker ni ta strid emot regeringens planer, Pia Rizell, legitimerad förskollärare och ledamot i förbundsstyrelsen i Lärarförbundet?

– Vi har ju tryckt på hela tiden. Vår inställning har redan från början varit, när det talats om en tio-årig grundskola, att förskoleklassen är suverän, som den är utformad i dag. Man plockar kompetenser från utbildade förskollärare, som är specialister på 6-åringars utveckling och sätt att lära sig med grundlärare som är tydliga i ämneskunskaper. Vi vill helst ha kvar förskoleklassen på det sättet.

– Jag förstår inte riktigt syftet med detta förslag eftersom förskoleklassen blev obligatorisk förra året. Vi har ju redan en 10-årig skolplikt där man systematisk kan bygga på barnens kunskaper.

Även lärare i åk 1-7 behöver vidareutbildas med den nya formen för 10-årig grundskola, menar Pia Rizell.

Men nu är har regeringen och C och L kommit överens och det verkar vara ett faktum att det blir 10-årig grundskola. Är ni fortfarande emot?

– Vi har försökt att påverka politikerna att ha kvar den i nuvarande form, dels på grund av dess tydliga brygga mellan förskolan och skolan men framförallt med tanke på den lärarbrist vi har i dag. Om det nu blir, enligt januariavtalet, en 10-årig grundskola så är det jätteviktigt att det är arbetsgivaren som står för fortbildningen så att lärarna får den kompetensutbildning man har rätt till för att bli behörig.

Hur ska det gå till, enligt Lärarförbundet?

– Det måste vara en övergångsperiod där det finns möjlighet att arbeta och höja sin kompetens under en längre tid och med bra förutsättningar.

Pia Rizell förklarar att det finns ungefär 4 000 förskollärare inklusive en del lärare för yngre åldrar som arbetar i förskoleklass. Om det blir en 10-årig grundskola som behörighetskatalogen ser ut i dag så är förskollärarna inte behörig att undervisa. Däremot är lärare för de yngre åldrarna behöriga i det förändrade förslaget. Även lärare i åk 1-7 saknar utbildning i 6-åringarnas lärprocesser, konstaterar hon.

Ni anser alltså att man måste kunna få arbeta och studera samtidigt?

–  Ja med tanke på den lärarbrist vi har i dag så kan man inte plocka bort flera tusen lärare ur tjänst. Då blir det undervisning av obehöriga lärare till barnen under de åren.

– Det som har en förskollärarexamen och idag arbetar i förskoleklass har gjort ett aktivt val. Man har jobbat länge i förskolan och sedan sökt en tjänst i förskoleklass. Det är därför inte per automatik så att man får tillbaka dem i förskolan om man ändrar förutsättningarna utan då kan man tappa ytterligare lärare. Så det gäller att göra detta på ett bra sätt.

Alla lärare kanske inte är beredda att utbilda sig vidare om det är 55-60 år?

– Som lärare arbetar man i en lärande organisation och jag har inte varit med om att man motsätter sig utbildning såvida man inte behöver stå för kostnaden själv och får rimliga förutsättningar. Om man går ned i tid för att kunna studera så gäller det att man får ut bibehållen lön och erbjuds justa förutsättningar med nedskrivning i tid.

ur Lärarförbundets Magasin