Läs senare

Unga litar mer på banken än på skolan

Drygt tre av tio sistaårsgymnasister litar på skolan. Bara två av tio litar på regeringen. Sina vänner litar de på desto mer, liksom på banken.

05 jun 2002

Kairos future har för trettonde året i rad gjort en attitydundersökning bland landets sistaårsgymnasister.
I år kan man se att dagens unga är individualister som gärna vill arbeta några år efter gymnasiet, innan de bestämmer vad de ska studera, som konsumerar hellre än engagerar sig. Och bara två av tre kommer att rösta den 15 september.
En av tre uppger att de är intresserade av politiska frågor och en av fem anser att höger-vänsterskalan är viktig. Däremot tror 32 procent av dem som säger sig vara politiskt ointresserade i dag, att de kommer att vara politiskt intresserade i framtiden.

När det gäller ungdomarnas framtida yrkesliv, är det viktigt att ha en chef som ger dem fria händer snarare än tydliga order. Andra viktiga ingridienser i arbetslivet är: trevliga arbetskamrater, ett intressant och meningsfullt arbete, en sund arbetsmiljö samt fast anställning. Det är också viktigt med bra personalpolicy och tydliga visioner och värderingar.
Undersökningen ”Dagens unga morgondagens vuxna” omfattar 1.567 elever i avgångsklasserna i gymnasieskolor i hela landet, från både studieförberedande och yrkesförberedande program och både killar och tjejer.

Vilka av följande litar du på/har du förtroende för? 


Källa: Dagens unga – Morgondagens vuxna. Ungdomsundersökning för år 2002 av Kairos Future.

ANNIKA DZEDINA

ur Lärarförbundets Magasin