Läs senare

”Ungdomar pratar mycket om extrema ideologier”

Stipendium Grattis Kaija Holmgren, gymnasielärare i svenska och engelska på ABB Industrigymnasium i Ludvika, som fått Hédi Frieds lärarstipendium på 15.000 kronor för sina insatser för ökad tolerans och mot rasism och antisemitism.

av Sten Feldreich
21 jan 2019
21 jan 2019
Kaija Holmgren. Foto: Michael A. Frieds stiftelse.

Hur gör du för att få in frågor om mångfald och demokrati i undervisningen kopplat till frågor om extremism?

– Eleverna får bland annat läsa texter, vittnesmål, som berättar vad som skedde i Europa på -30-40- talen, som vi sedan diskuterar. Jag har också nära samarbete med historie- och religionsläraren. Samhällsklimatet i Europa, inte minst i Ludvika, gör det viktigt att diskutera humanism och ta upp sådana värden. Ungdomar pratar mycket om extrema ideologier, ungdomarna är målgrupper som dessa grupper vill värva.

Vad driver dig?

–Vi ska inte upprepa det som hände på 30-40-talen, därför är det viktigt att tala om värdet av demokrati och värna om allas lika värde. Innan ungdomarna kliver ut i vuxenvärlden är det här en sista möjlighet att påverka dem. Bland annat genom resorna vi gör med avgångsklasserna till förintelselägren som nazisterna drev utanför Krakow och Auschwitz i Polen. Dessa resor gör verkligen intryck.

Hur ser planerna ut för framtiden?

– Vi håller på med förberedande seminarier och studier med de årskurs tre-elever som åker till Polen under vecka 20.

Hur tänker du använda pengarna?

– Det har jag inte riktigt hunnit fundera på. Kanske till en fortbildningsresa som Svenska kommittén mot antisemitism anordnar.

Fotnot: Hédi Frieds lärarstipendium delas ut till lärare som har gjort särskilt kreativa, nytänkande och toleransfrämjande utbildningsinsatser i sitt arbete. Övriga pristagare var: Helena Hermansson, Maserskolan i Borlänge, Charlotta Granath Viktor Rydbergs skola  Sundbyberg och Rickard Albo, Toltorpskolan Mölndal.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: