Läs senare

Ungdomar som hoppar av får för lite hjälp

Unga som varken studerar eller arbetar får för lite stöd av kommunen. Det visar en granskning från Skolinspektionen i 16 kommuner.

02 mar 2016

Den 1 januari 2015 infördes ett så kallat kommunalt aktivitetsansvar. Det innebär att det finns ett lagstadgat krav för kommunerna att unga under 20 år som varken arbetar eller studerar erbjuds individuella åtgärder.
 

Två av tre kommuner i granskningen tar inte sitt fulla ansvar för att förhindra fortsatt arbetslöshet bland ungdomarna. Bland bristerna hör att kommunerna inte lyckas få kontakt med ungdomarna och att de inte erbjuder åtgärder som är anpassade till individen. 11 av kommunerna har inte tillräckligt genomarbetade målsättningar och handlingsplaner för sitt arbete med aktivitetsansvaret.
 

De 16 kommunerna i granskningen valdes ut därför att de har eller har haft hög ungdomsarbetslöshet och stora avhopp från gymnasieskolan.
 

Totalt finns det ungefär 30.000 unga mellan 16 och 19 år som står utanför gymnasieskolan och som inte heller går något introduktionsprogram. Det innebär att de varken är inskrivna på gymnasieskolan eller har tagit ut fullständigt slutbetyg. 

ur Lärarförbundets Magasin