Läs senare

Upp till 1 500 elever per utbildad specialpedagog

LärarbristBristen på speciallärare och specialpedagoger är akut på många håll i landet. En undersökning från tidningen Specialpedagogik visar att skillnaderna mellan kommuner är stora: det kan gå mellan 78 och 1500 elever på en utbildad speciallärare eller specialpedagog.

av Lotta Holmström
12 Maj 2017
12 Maj 2017

Karta

Utforska bristen kommun för kommun

Klicka på kartan för att utforska den på tidningen Specialpedagogiks sajt.

Tidningen Specialpedagogiks kommunkarta över antalet elever per examinerad specialpedagog eller speciallärare.

Värst ser det ut i Bollnäs där det går nästan 1 500 elever eller kursdeltagare per examinerad speciallärare eller specialpedagog i kommunen.

– Vi har svårt att rekrytera behöriga lärare över huvud taget, eftersom vi ligger lite avsides till geografiskt. Vi har byggt upp en gemensam grupp inom elevhälsan för att alla ändå ska kunna få ta del av kompetensen, säger Kajsa Mellner Daxberg, barn- och utbildningschef i Bollnäs, till tidningen Specialpedagogik.

Förutsättningarna och situationen för speciallärare och specialpedagoger ser olika ut beroende på vilken typ av kommun det är. Norrlandskommuner har till exempel till synes goda förutsättningar sett till antalet elever per speciallärare/specialpedagog. Men eftersom de geografiska avstånden är stora, och specialpedagogerna och speciallärarna är få i absoluta tal, finns ändå en sårbarhet.

Kartläggningen visar också att Stockholmsregionen har särskilt stora problem med att rekrytera speciallärare och specialpedagoger.

– Den geografiska fördelningen stämmer överens med tidigare uppgifter om att lärarutbildningarna i Stockholmsområdet är underdimensionerade, säger Per Båvner, utredare på Lärarförbundet med ansvar för specialpedagogiska frågor, till tidningen Specialpedagogik.

ur Lärarförbundets Magasin