Läs senare

Uppåt för lärarlönerna i Stockholms stad

StockholmGrundskollärare som arbetar med yngre elever har i snitt fått de högsta löneökningarna av lärarna i Stockholm stad sedan 2013, enligt Dagens Nyheter. Det handlar om lönelyft på i snitt 25 procent.

av Lenita Jällhage
06 dec 2016
06 dec 2016

Statliga reformer som lärarlönelyft och karriärlärarreformerna i kombination med lärarbrist och en ökad rörlighet har varit lönedrivande för Stockholm stads lärare. Men även kommunala satsningar har ökat lärarlönerna. Det visar en sammanställning som DN har gjort av Stockholms stads lönestatistik för kommunanställda.

Astrid Gadman, personal- och kompetensförsörjningschef på Stockholms utbildningsförvaltning, konstaterar att lärarna fått kommunala påslag utöver de statliga satsningarna.

– Det ena var en generell löneökning till alla lärare utanför den ordinarie lönerevisionen på 2 procent i början av 2015. S, MP, V och FI majoriteten i staden fullföljde då ett löfte som Alliansen gav innan valet. Det andra var ett förvaltningsbeslut i samband med lönerevisionen förra året då staden gav en procent extra att fördela utöver potten på 2,3 procent. Det gick till skickliga legitimerade lärare, säger hon.

I budgeten för 2017 har Stockholm inte planerat några extra lönesatsningar på lärare utöver den normala lönerevisionen. Däremot kan stadens cirka 600 skolledare på grund- och gymnasieskolorna räkna med ett extra lönelyft då det finns 8 miljoner i budgeten.

Johan Törnroth, ordförande i Lärarförbundet i Stockholm stad, tycker att det är glädjande att staden har arbetat för att höja lönerna. Och han tycker att det är positivt att staden valt att permanenta de statliga karriärlärar- och lärarlönelyften. Men han är rädd att den nuvarande majoriteten nu slår sig till ro. Och det fungerar inte för en arbetsgivare som måste rekrytera 2 000 lärare varje år, poängterar han.

Om staden ska kunna behålla lärarna så krävs, enligt Törnroth, långvariga planer med satsningar både på löner och arbetsmiljö.

– Tyvärr finns det också nivåskillnader i lönerna när det gäller förskollärarna som är anställda på skolorna och på förskolorna. Vuxenlärarna omfattades inte av lärarlönelyftet och Kulturskolans lärare har också glidit efter så där ser det inte lika ”glädjande” ut när det gäller lönerna för Sveriges största arbetsgivare inom skolan, säger han.

Statistik

Löneutvecklingen i Stockholms stad

MånadslönÖkning sedan 2013
Förskollärare (anställda på skolorna)33 00017,9 procent
Fritidspedagog (anställda på skolorna)31 45017,1 procent
Studie- och yrkesvägledare 35 00011,8 procent
Lärare i grundskolans tidigare år36 67025,2 procent
Lärare i grundskolans senare år37 44022,8 procent
Lärare i praktiska/estetiska ämnen35 95019,8 procent
Lärare gymnasium yrkesämnen37 65017,7 procent
Lärare gymnasium allmänna ämnen38 50021,5 procent
Speciallärare38 98417,4 procent
Specialpedagog39 60019,8 procent

Källa: Stockholms stad och Dagens Nyheter

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin