Läs senare

Upphandling av komvux får hård kritik

Kommunstyrelsen och vuxenutbildningsnämnden i Göteborg får nu mycket allvarlig kritik av stadsrevisionen. De båda myndigheterna får dela på skulden för misskötseln av kommunens vuxenutbildning.

16 Mar 2003

Händelseutvecklingen som ledde till att Studium, Göteborgs kommuns bolag för vuxenutbildning, tvingades lägga ned verksamheten mindre än ett år efter bildandet har nu granskats av stadens revisioner. De är mycket beska i sin kritik.

– Vuxenutbildningsnämnden har misslyckats med många och oerhört centrala delar av sitt uppdrag, säger Cecilia Bokenstrand, projektledare för den arbetsgrupp som utfört granskningen.

Men kommunens ledning har lika stor skuld. Bland annat har kommunstyrelsen gett Studium och vuxenutbildningsnämnden oförenliga direktiv och uppdrag. Studium skulle vara en bred anordnare av kommunal vuxenutbildning medan nämnden skulle upphandla billigaste utbildningen och inte ta hänsyn till Studiums överlevnad.

– Det är en mycket allvarlig kritik som riktas mot kommunstyrelsen, säger Cecilia Bokenstrand.

Enligt stadsrevisionens rapport har det skett en omfattande ekonomisk misshushållning med kommunens resurser när kommunens vuxenutbildning har monterats ned.

– Det var en exceptionell händelseutveckling, konstaterar Cecilia Bokenstrand.

Enbart lönekostnaderna för lärare utan arbetsuppgifter kostar 148 miljoner kronor under år 2003 och övriga omställningskostnader beräknas landa på 110 miljoner kronor. Samtidigt upphandlas år 2003 från andra anordnare vuxenutbildning för 238 miljoner kronor.

– Det har varit stora brister i vuxenutbildningsnämndens förmåga att sköta uppdraget att vara ensam upphandlare av kommunens hela vuxenutbildning, säger Cecilia Bokenstrand.

 • Utbildningsanordnarna har inte fått tillräckliga möjligheter att planera verksamheten.
 • Nämnden har inte haft kontroll på vare sig verksamhet eller ekonomi och har dragit på sig ett stort ekonomisk underskott.
 • Dessutom får nämnden allvarlig kritik för att den inte klarat att av att ge invandrare deras lagstadgade rätt till SFI-undervisning.

  – Min bedömning är att om man tänkt en vända till och belyst konsekvenserna hade aldrig det här upphandlingssystemet blivit sjösatt, säger Juhani
  Kivinen (v), nytillträtt kommunalråd.

  Vänsterpartiet har i Göteborg ansvaret för vuxenutbildningen.

  – Den dåvarande vuxenutbildningsnämnden borde ha förstått att allt inte stod rätt till. Kommunstyrelsen får också ta sitt ansvar och de andra politiska partierna som varit med och ta besluten. Men det är klart att vi i vänsterpartiet har vårt ansvar, säger Juhani Kivinen (v).

  TIDIGARE ARTIKEL:

  4”Det var klart redan från början att vi skulle bort” 


   

  PER-OLOF ELIASSON

 • Från löpet

  ur Lärarförbundets Magasin