Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

”Upplevelsen av elevinflytande har ökat markant”

DelaktighetHallå där, Sebastian Ånelöv, tillförordnad rektor på Realgymnasiet i Nyköping, som infört pedagogiska elevombud.

av Daniel Persson
11 dec 2018
11 dec 2018
Sebastian Ånelöv, tillförordnad rektor på Realgymnasiet i Nyköping. Foto: Lärande i Sverige.

Vad är pedagogiska elevombud?

– De är klassrepresentanter för just undervisning. Eleverna har valt sina ombud, två från varje klass som för deras talan i pedagogiska frågor. Det är bara tre klasser på vår lilla skola så jag har sex pedagogiska elevombud jag träffar en gång i månaden ungefär.

Kan du ge ett exempel på hur det kan gå till?

– Vi hade ett uppstartsmöte där vi pratade om framgångsrik undervisning och tittade på vad forskningen säger. Eleverna fick med sig ett observationsprotokoll så att de kan titta på konkreta saker i undervisningen och de samarbetar med mentorn, som en gång i veckan ger ombuden möjlighet att lyfta frågor och samla in tankar från klassen om undervisningen. Jag genomför enkäter tre gånger per termin där eleverna får skriva vad som varit plus och minus, då kommer mycket upp kring undervisning och pedagogik. Sedan återkopplar jag till personalen i workshops som vi har varannan vecka.

Har det förändrat lektionerna?

– Många elever har tyckt att det varit för lite pauser och det har vi jobbat med under terminen, att koppla in hjärnforskningen som säger att man bör ta en paus efter 30 minuter för att maximera förmågan att prestera. Alla pedagoger har koll på det, men bara några har använt det i praktiken och då kunde jag ge återkopplingen till personalen att eleverna önskade sig det här och sedan har jag fått höra att fler använder ”brain breaks” nu, sätt att aktivera hjärnan på ett nytt sätt med korta pauser där man gör annat.

Vad är den vanligaste åsikten från eleverna?

– De har beskrivit att det är långa pass och då har vi pratat om att det kanske handlar om att man tycker att det är brist på variation på lektionerna.

Vad tycker lärarna om det här systemet?

– Alla var väldigt positiva till att eleverna skulle få vara med i skolutvecklingen och jag tror den åsikten kvarstår. Det fanns en farhåga att man skulle uppleva att eleverna var angivare inför mig som rektor, men vi pratar inte om namn utan de säger i generella ordalag att ”det finns en lärare som jobbar bra med kamratrespons, det önskar vi att fler gör” eller att ”på svensklektionerna är det mycket skrivövningar”. Det är inte meningen att någon ska komma och gnälla på vad en specifik pedagog gör eller inte gör, vi är ute efter generella tankar för att utveckla skolan.

Är du nöjd med hur det fungerat?

– Det svåra har varit att få till kontinuitet, ett par möten har blivit inställda på grund av att elever är iväg på aktiviteter. Observationsprotokollen som skulle vara redskap är för avancerat skrivna, jag måste förenkla dem. Annars ser jag goda effekter, det är inte bara elevombuden som pratar pedagogik och undervisning nu, utan även andra elever har sökt upp mig och kommit med synpunkter. Vi har haft en enkät som visat att elevinflytandet upplevs som markant bättre sedan vi började med det här.

ur Lärarförbundets Magasin