Läs senare

Upprop för programmering som skolämne

”Kod är framtiden” står det i läraren Karin Nygårds petition riktad till regeringen och Skolverket. Syftet är att införa programmering i läroplanen för grundskolan, något som redan genomförts i bland annat Estland och England.

av Niklas Arevik
25 Okt 2013
25 Okt 2013
Karin Nygårds. Foto: Kristina Alexandersson

Karin Nygårds är svensklärare på Sjöstadsskolan i Stockholm. Hon hävdar i sitt upprop att kunskap om kod, det vill säga ett slags programspråk för datorer, är en förutsättning för att kunna analysera sin omgivning i ett digitaliserat samhälle. Med ämnet programmering i läroplanen främjas ”digital inkludering”, anser hon.

– Jag tycker att det är viktigt att lära sig hur det fungerar. Inte att man ska kunna programmera utan att man förstår hur man ska kommunicera med en dator, säger Karin Nygårds till SVT:s Rapport.

I Estland får eleverna lära sig kod och att programmera redan på lågstadiet. Och England har tagit fram en ny läroplan med syftet att ta med programmering i de tidiga skolåren.

Men i Sverige finns det inte med i läroplanen för grundskolan, så Karin Nygårds har i stället använt programmering som metod i andra ämnen.

– Det är ju samhällskunskap. Det är ju matematik. Det är ju teknik. Jag har varit kreativ i min läsning av läroplanen och använder programmering som en metod för att nå de centrala innehållen och kunskapskraven, säger hon till Rapport.

Hittills har 653 personer skrivit under uppropet, som riktar sig till utbildningsminister Jan Björklund, it- och energiminister Anna-Karin Hatt, näringsminister Annie Lööf, samt Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.

Läs mer om uppropet här och här.

ur Lärarförbundets Magasin