Läs senare

Upproret växer – nu ansluter skolledare

Nu ansluter sig rektorer och skolledare till upproret mot nedskärningarna i skolan.

– Vi vill samla alla de skolledare i Sverige som tröttnat på de ständigt pågående och smygande nedskärningarna i skolan, säger rektorerna Linnea Lindquist och Anna Pilebro Bryngelsson.

31 maj 2019
Upproret växer – nu ansluter skolledare
Foto: Colourbox

Protesterna, som började med Förskoleupproret och som senast ledde till stora manifestationer över hela landet för två veckor sedan tillsammans med Lärarmarschen, sprider sig nu till rektorer och skolledare via skolledarupproret.

– Vi gör detta för att vi vill samla alla Sveriges skolledare och tillsammans arbeta för en förändrad styrning av skolan i Sverige. Vi vill även upplysa skolledare om de nedskärningar som drabbar skolan och hur det påverkar oss som rektorer, menar initiativtagarna.

– Vår avsikt är inte att hänga ut eller kritisera enskilda huvudmän eller våra egna arbetsgivare. Det är alltid svårt för de som är hårdast pressade att föra egen talan, därav detta uppror där vi talar med enad röst.

Linnea Lindquist, rektor på Hammarkullsskolan i Göteborg, och Anna Pilebro Bryngelsson, rektor på Eriksbergsskolan och Silverdalsskolan i Sollentuna, menar att syftet med skolledarupproret är att väcka uppmärksamhet kring ett mönster på nationell nivå som är djupt oroväckande.

– Våra viktigaste uppdrag är att varje dag försvara elevers rätt till utveckling och lärande och medarbetares rätt till goda arbetsförhållanden. Den utveckling vi ser nu gör att allt fler av oss befarar att vi inom kort kommer att misslyckas i båda delar.

ur Lärarförbundets Magasin