Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Uppsala satsar på lärarassistenter

LärarbristUppsala kommun har beslutat att anställa tolv lärarassistenter på sex skolor. De ska avlasta lärarna och hjälpa till med administration.

av Stefan Helte
27 okt 2017
27 okt 2017

 

Lärarassistenterna ska inte ersätta lärare och inte heller elevassistenter, kuratorer eller vaktmästare.

Det är lärarna och rektorerna på de sex aktuella skolorna som tillsammans ska bestämma vilka arbetsuppgifter lärarassistenterna får. Det kan till exempel handla om att rapportera frånvaro, ordna med busskort, stötta i skolbiblioteket och att vara rastvärd.

– När lärare kan fokusera på att vara lärare kommer det att gynna elevernas kunskapsutveckling, säger Caroline Holmstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden i ett pressmeddelande.

ur Lärarförbundets Magasin