Läs senare

Uppsala ser över systemet

Kommunalrådet Cecilia Forss (M) är ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Uppsala kommun. Hon blir förvånad när Lärarnas tidning berättar om hur stora överskott Labanskolan ger.
— Det här visste jag inte om.

09 apr 2013

Bild: Dan PetterssonÄr det rimligt att en skola kan få så här stora vinster?

– Det jag kan uttala mig om är att Labanskolan får samma ersättning som de kommunala skolorna och att den håller en god kvalitet på undervisningen.

Men är det inte något som är fel när skolan under till exempel 2010 har en vinstmarginal på nästan 40 procent?

– Det låter ju mycket, men jag kan inte kommentera sådana detaljer förrän jag har trängt in i vad ägarna har avstått från tidigare år eller vad de har återinvesterat i skolan.

Vad tänker du göra åt detta?

– Våra strateger arbetar med att ta fram ett nytt system för att ersätta de fristående särskolorna i Uppsala, så att de mest behövande barnen får de resurser de behöver. Det kan ju vara så att Labanskolan inte har lika stora behov som andra särskolor.

Så det kan bli ändrade er­sättningsregler för till exempel Labanskolan?

– Ja, om vi ser att vi överkompenserar en viss form av särskola och underkompenserar en annan. Dock bygger hela ersättningssystemet till särskolan på att man inte vill göra för mycket individuella prövningar, utan det ska vara generellt. För vem ska göra den här graderingen av barnen?

Efter att denna intervju gjordes för tidningsupplagan av Lärarnas tidning har Cecilia Forss återkommit med detta uttalande:

– Efter att ha sett beloppen som vi betalar till skolan, antalet elever, omfattning av verksamheten och att det rör sig om elever i träningsklass tror jag inte att Uppsala kommun överkompenserar skolan. Den får förstås ersättning på samma villkor som andra särskolor. Givetvis måste vi alltid följa upp och se över våra ersättningsmodeller och det gör vi kontinuerligt.

Uppsala kommun meddelar också att kommunen har haft i snitt 5,5 elever i Labanskolan under 2010, i snitt 6 elever under 2011 och i snitt 6,5 elever under 2012.

ur Lärarförbundets Magasin