Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Uppsalalärare får inte fjärrundervisa Kramforselever

Modersmålselever i Kramfors får fjärrundervisning av lärare som är anställda av Uppsala kommun. Skolinspektionen menar att upplägget är olagligt av flera skäl.

16 sep 2014

Skolundervisning omfattar myndighetsutövning, till exempel betygssättning, och en kommun kan inte överlåta det uppdraget till lärare som är anställda i en annan kommun. Det slår Skolinspektionen fast i ett beslut som gäller Kramfors kommuns samarbete med Uppsala kommun om modersmålsundervisning.

Men kommunen kommer att fortsätta samarbetet.

– Vi måste ordna undervisning på något sätt och vi har inte tillgång till lärare i alla språk här i Kramfors, säger Per-Henrik Bodin, verksamhetschef vid kommunen.

Men hur kan ni fortsätta när Skolinspektionen säger att det är olagligt?

– Antingen bryter vi mot lagen genom att inte ge eleverna undervisning eller så bryter vi mot den genom att lägga upp undervisningen på det här sättet, svarar han.

Lärarna som är anställda i Uppsala kommun finns aldrig fysiskt på plats hos eleverna i Kramfors utan alla undervisning sker via länk. Och även på den punkten är undervisningen olaglig enligt Skolinspektionen. Myndigheten menar att fjärrundervisning bara får vara ett komplement till ordinarie undervisning.

Per-Henrik Bodin i Kramfors tror att fler glesbygdskommuner brottas med samma problem.

– De här bestämmelserna är skrivna för storstäder och centralorter, inte för glesbygden, anser han. 

ur Lärarförbundets Magasin