Läs senare

UR rotar i lärandets rötter

24 jan 2014

Det var först på 1800-talet som peda­gogiken bröt sig loss ur filosofin och blev ett eget ämne.
Lärar­professionens rötter ska därför ­sökas hos de stora filosoferna som allt sedan antiken funderat kring kunskap och läran­de.

Det hävdar Utbildnings­radion som har gjort en tv-serie om ämnet.

Programmen i serien finns på hemsidan ur.se.

De olika avsnitten behandlar begrepp som kunskap, bildning, etik och diskuterar vad som är skolans roll i samhället och syftet med betyg.

Läs vidare

Lärandets idéhistoria på ur.se

ur Lärarförbundets Magasin