Läs senare

Utbildarna: ”Söktrycket har ökat”

LärarassistenterMunka folkhögskola är den första folkhögskolan som erbjudit lärarassistentutbildning på eftergymnasial nivå sedan 2016. Utbildningen har i snitt 150 sökande till 20 platser – varje termin.

av Lenita Jällhage
27 nov 2019
27 nov 2019
Nina Morgin.

25 folkhögskolor och tre yrkeshögskolor erbjuder utbildningen till lärarassistent antingen på gymnasial eller eftergymnasial nivå i Sverige och nu funderar även universitet på att starta lärarassistentutbildning.

– Trots den uppsjö av utbildningar som nu finns så har söktrycket ökat hos oss. Jättemånga hör av sig när vi har stängt antagningen och försöker få skicka in till nästa, säger Nina Morgin, lärare och kursansvarig på lärarassistentutbildningen på Munka folkhögskola.

Under sitt år på folkhögskolan får studenterna lära sig ett brett spektrum av kunskaper för att kunna arbeta som lärarassistenter. Utbildningen omfattar skolans värdegrund, svenska skolsystemet, socialpsykologi, barn- och ungdomars utveckling, arbetsgruppens psykologi, neuropsykiatriska funktionsvariationer, bemöta hot och våld och mycket annat.

Innehållet i utbildningarna varierar och det finns inga statliga riktlinjer för vad som ska ingå i utbildningen. Det finns heller inga formella krav på vad som krävs för att få arbeta som lärarassistent.

Det är lite skrämmande att höra att många inte haft någon vetskap om vad som egentligen reglerar deras arbete.

– Det behövs verkligen riktlinjer för vad utbildningen ska innehålla och vilken nivå den ska ligga på. När vi pratar om lärarassistentutbildningen så måste man veta vad den innebär och vad vi får ut i skolans värld så det inte skiljer sig åt, säger Nina Morgin.

Utbildningsanordnarna väntar nu, som så många andra, på Skolverkets riktlinjer i februari nästa år.

– Innan satsningar gjordes från regeringens sida så skulle detta redan ha varit klart, säger hon.

Till folkhögskolan kommer ofta personer som redan har arbetat inom skolans värld som elevassistenter eller resurspedagoger – en del kan ha arbetat fem till tio år.

– Det är lite skrämmande att höra att många inte haft någon vetskap om vad som egentligen reglerar deras arbete och vad som står i skollagen. Och inte heller fått någon fortbildning trots att de arbetar nära barnen, säger Nina Morgin.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin