Läs senare

Utbildning i fokus i förskolans nya läroplan

FörskolanI nuvarande läroplan för förskolan nämns ordet utbildning inte alls. I förslaget till en ny reviderad läroplan förekommer det över 40 gånger.

av Lenita Jällhage
14 sep 2017
14 sep 2017

För 20 år sedan kom dagens läroplan för förskolan. Nu ses den över av Skolverket på uppdrag av regeringen. Den 11 september presenterade myndigheten ett första förslag till en förändrad läroplan för förskolan på sin hemsida.

I den inledande delens åtta sidor, som handlar om förskolans värdegrund och uppdrag, förekommer ordet utbildning flitigt – till skillnad från i den nuvarande där varken ordet utbildning eller begreppet undervisning finns med.

– En av anledningarna till att vi nu gör om läroplanen är att både utbildning och undervisning finns med i skollagen från år 2010. Och båda delarna pågår i dagens förskola, säger Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket.

För ett år sedan visade Skolinspektionens granskning (rapporten ”Förskolans pedagogiska uppdrag”) att begreppet undervisning var främmande för många som arbetade inom förskolan. Personalen valde istället att prata om lärande, trots att undervisning ska ske i alla skolformer enligt skollagen. Problemet med att använda lärande var, enligt Skolinspektionen, att det inte behöver syfta mot strävansmålen.

Skolverket försöker nu göra gränsen mellan utbildning och undervisning tydligare i sitt förslag till ny läroplan. Lekens roll finns med i ett kortare avsnitt, men anges ha en central plats i utbildningen. Omsorgen nämns i en mening och ska bilda en helhet med utbildningen.

I förra veckan hade Skolverket ett samråd i Hallsberg och Sundsvall om det nya förslaget till läroplan för förskolan. Ett hundratal personer på vardera plats fick då tycka till om en tidigare variant av förslaget. Det var huvudmän, förskolechefer, förskollärare och annan pedagogisk personal.  I det förslaget förekom även ordet undervisning mer frekvent.

– Vi ville prova och det var inga större negativa reaktioner kring det men vi har valt att använda utbildning i större omfattning istället. Det passar bättre tycker vi utom i de fall där det handlar om de konfessionella inslagen, där vi skriver undervisning, säger Magdalena Karlsson.

Förskollärares åsikter efterlyses

Läs och lämna synpunkter på första utkastet till reviderad läroplan för förskolan här.

Skolverket vill att förskollärare, barnskötare och förskolechefer ska komma med synpunkter via en webbenkät på Skolverkets hemsida fram till den 24 september i år.  Där kan man svara både som enskild och i grupp. Mellan den 6 och 19 november kommer sedan del två av läroplanen läggas ut. Då vill Skolverket Skolverket ha åsikter och förslag om de delar i läroplanen som berör mål och riktlinjer.

Skolverkets slutgiltiga förslag på en reviderad läroplan för förskolan ska vara klart den 23 mars 2018.

Förskolans läroplan revideras

  • I den nya läroplanen för förskolan ska det bli tydliga skrivningar om utbildning och undervisning.
  • Det skrivs också in att utbildningen i förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla digital kompetens.
  • Den nya läroplanen ska även ha ett tydligt barnrättsperspektiv, ta upp funktionsnedsattas perspektiv och tydliggöra de nationella minoriteternas rättigheter.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin