Läs senare

Utbildningar till lärarassistent stekheta

LärarbristI höst startar sju folkhögskolor en ettårig utbildning till lärarassistent. Och söktrycket är mycket högt. Det visar en genomgång som Lärarnas tidning har gjort.

av Niklas Arevik
16 aug 2017
16 aug 2017
Lärarassistenter kan hjälpa till med administrativa uppgifter. Foto: Colourbox

Lärarassistenter har nämnts som en lösning på lärarbristen av såväl politiker som fackliga företrädare. Tanken är att få in fler yrkeskategorier i skolan för att avlasta lärarna en del av det administrativa arbetet, så att de i stället kan fokusera på undervisning.

Yrkestiteln finns inte i skollagen och det finns heller inte någon nationell utbildning, utan det är upp till respektive rektor att avgöra vilken kompetens som ska krävas för att få anställning som lärarassistent.

Utbildningar till lärarassistent lockar många. Skulle du vilja ha en assistent?

Här finns lärarassistentutbildningarna

 • Storumans folkhögskola
  Sökande: 9
  Antagna: 8
 • Katrinebergs folkhögskola
  Sökande: 45
  Antagna: 16
 • Gamleby folkhögskola
  Uppgifter saknas
 • Munka folkhögskola
  Sökande: 159
  Antagna: 16
 • Östra Grevie folkhögskola
  Sökande: 75
  Antagna: 18
 • Kalix folkhögskola
  Sökande: 82
  Antagna: 25
 • Brunnsvik folkhögskola
  Sökande: 64
  Antagna: 45
 • Summa
  Sökande: 434
  Antagna: 128

 

Nu har dock ett antal folkhögskolor startat utbildningar till lärarassistent och Lärarnas tidning har gått igenom hur intresset för dessa utbildningar ser ut. Det finns totalt sju folkhögskolor som erbjuder denna utbildning i höst, från Östra Grevie i söder till Kalix i norr. Vi har fått antagningsstatistik från samtliga utbildningar utom en. Totalt är det 434 sökande på 128 platser.

Pia Nyberg är kursansvarig för lärarassistentutbildningen i Kalix, som på grund av det stora söktrycket har ökat antalet platser från 25 till 35.

– Det har droppat in sökande även efter sista dagen så totalt är det 82. Till detta ska vi komma ihåg att vi inte hade den redo förrän i maj så det är mycket kort tid för marknadsföring. En rolig sak är att flera har skrivit att de inte riktigt vetat vad de skulle göra i livet, men när de såg denna utbildning så kändes det helt rätt, säger Pia Nyberg.

Helene Hellmark Knutsson.

I en intervju i Sveriges Radios ”Studio Ett” öppnar högskole- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson för möjligheten att införa en nationell utbildning på yrkeshögskolan till administrativ lärarassistent.

– Lärare ska inte användas som diversearbetare. Det kommer att krävas att vi renodlar arbetsuppgifterna till det de är utbildade för. Mellan 10 och 15 procent av lärares arbetstid går till i dag till administration och sociala arbetsuppgifter, som skulle kunna skötas av andra yrkeskategorier, Helene Hellmark Knutsson.

Lärarassistent

 • Begreppet lärarassistent finns inte i skollagstiftningen. Det finns därför ingen statistik på hur många som arbetar som lärarassistenter, eller några specificerade utbildningskrav.
 • Det är arbetsgivaren som avgör vilken kompetens som ska krävas för att erhålla anställning som lärarassistent.
 • Utbildning till lärarassistent finns för närvarande på sju folkhögskolor i Sverige.
 • Två huvudmän har ansökt om att starta yrkeshögskoleutbildning till lärarassistent, Botkyrka kommun och Plushögskolan AB, men båda har fått avslag av Myndigheten för yrkeshögskolan.
 • Arbetet som lärarassistent innebär bland annat administration (frånvarorapportering, organisation av nationella prov, bokning av utvecklingssamtal mm.), att vara ett stöd i och utanför klassrummet, elevkontakt på raster och vid luncher samt verksamhetsplanering. Även kontakt och samarbete med föräldrar och lärare ingår i arbetsuppgifterna.
 • Lärarassistenter ska inte ersätta lärare och inte heller vikariera när ordinarie lärare är sjuk.
  Källor: Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan och Lärarförbundet. 

ur Lärarförbundets Magasin