Läs senare

Utbildningen får tre ministrar

Leif Pagrotsky blir ny chef för ett gemensamt utbildnings- och kulturdepartement och blir minister med ansvar för kultur, högre utbildning och forskning.

20 Okt 2004

Ny minister för gymnasie- och grundskola blir Ibrahim Baylan, kommunpolitiker i Umeå. Lena Hallengren behåller ansvaret för förskola och vuxenutbildning. Nuvarande utbildningsministern Thomas Östros byter jobb och blir näringsminister.

På torsdagen presenterade statsminister Göran Persson sin nya regering och förändringarna blev stora inom utbildningsområdet.

32-årige Ibrahim Baylan är ett okänt namn för de allra flesta. Han är född i sydöstra Turkiet och kom till Sverige när han var tio år. Han gick i skolan i Botkyrka, men flyttade vid 21 års ålder till Umeå. Han är i dag ledamot av gymnasie- och utbildningsnämnden i Umeå kommun. Hans ambition är att bo kvar i Umeå.

Vad han tänker uträtta som minister håller han för sig själv än så länge:

– Jag återkommer till sakfrågorna, jag behöver några dagar till för att fundera på dem.

Baylan vill själv tona ner sin bakgrund som invandrare och tror inte att det var det som gjorde att han blev minister. Han framhåller i stället sitt engagemang för skol- och utbildningsfrågor som avgörande.

Det är flera tunga frågor inom skolan som sker nu, bland annat en ny skollag. Hur känns det att få att komma in i regeringen just nu?

– Det känns väldigt stimulerande. Skolan är oerhört viktig och det är också viktigt att det finns ett kontinuerligt förändringsarbete inom skolan.

Ni är nu tre ministrar inom utbildningen, vad får det för konsekvenser?

– Det innebär att vi nu är ett starkt manskap på utbildningssidan. Vi kan bättre koncentrera oss på de områden vi arbetar med.

Innebär det mer fokus på skolan?

– Jag tror och hoppas det, därför att skolan är oerhört viktig i vårt samhälle, den har en central roll när det gäller hur vi lyckas inom andra områden. Misslyckas skolan får vi svårigeter inom integration, det sociala området och så vidare.

Kan det bli samordningsproblem med att ni drar att åt olika håll?

– Nej, jag tror att om man pratar ihop sig ordentligt är det inga problem. Jag har tidigare arbetat tillsammans med Lena Hallengren, visserligen inte med Leif Pagrotsky men jag har svårt att tro att det blir något problem.

Enligt Göran Persson är kulturdepartementets litenhet en motiveringen till sammanslagningen:

– Kulturdepartementet är svårt att hantera anslagsmässigt som en fristånde verksamhet. Det finns frågor som kan vara oöverstigligt svåra att lösa inom kulturdepartementets ram, men som är lätta att lösa i ett större sammanhang.

Persson tror inte kulturfrågorna kommer att drunkna i det gemensamma departementet. Han påminner om Bengt Göranssons tid som kultur- och utbildningsminister då kritiken snarare var att kulturen fick för mycket plats.

– Men det får vi följa noga. Det är en stor regering och tre statsråd i departementet, men ser jag att det inte fungerar för Leif kan jag tänka mig att skjuta arbetsuppgifterna mellan statsråden så att det lättar.

Persson avslöjar att Ibrahim Baylan varit aktuell för regeringen redan tidigare. Han säger att det inte var Baylans invandrarbakgrund som gjorde honom aktuell som minister:

– Jag registrerar och kommer ihåg när jag möter nya människor, och jag återkommer för att se hur de klarar sig i till exempel debatter. Ibrahim har jag sett i rätt många år sedan hans tid i SSU:s förbundsstyrelse. Nu är han mogen för arbetsuppgifter i utbildningsdepartementet, inte nödvändigtvis för att han är invandrare utan för hans sakkunskaper.

På frågan varför han flyttar på Pagrotsky och Östros svarar Persson:

– Fastnar man för länge i samma arbetsuppgift blir det lätt rutin. Båda är unga och tillhör framtida regeringar, och då är det klokt med ett skifte mitt under mandatperioden. Nu får vi en vitalisering där de kan börja med nya staber.

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Preisz har stora förväntningar på ministrarna i det nya stordepartementet:

– Det är stora omvälvningar på utbildningsdepartementet samtidigt som skolan reformeras. En ny trio får ansvaret för att på kort tid presentera förslag till en ny skollag och lägga fram en ny forskningsproposition. Dessa frågor är utomordentligt viktiga för Sveriges lärare.

– Elever med utländsk bakgrund har det tuffast i skolan idag. Med Ibrahim Baylan har jag förhoppningar på ett tydligare integrationsperspektiv i skolpolitiken.

 

INGVAR LAGERLÖF

Från löpet

ur Lärarförbundets Magasin