Läs senare

Utbildningsutskottet vill ha nationell översyn av elevhälsan

Det behövs en nationell översyn av elevhälsan. Det menar riksdagens utbildningsutskott sedan man yrkat bifall på en motion från Miljöpartiet.

08 Mar 2011

Kvaliteten på elevhälsan varierar stort över landet och kan se olika ut i olika kommuner och mellan olika huvudmän. 2010 kom Socialstyrelsen med rapporten ”Att mäta kvalitet i skolhälsovården/elevhälsans arbete med psykisk ohälsa” där det konstaterades att det i dag inte finns förutsättningar att genomföra öppna jämförelser av elevhälsans arbete utifrån fastställda kvalitetsindikatorer.

Enligt Socialstyrelsen finns det behov av både nationella register och bättre lokal dokumentation.
I en motion från i höstas föreslår Miljöpartiet att Socialstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av samtliga grundskolor och gymnasieskolor vad det gäller kvaliteten och tillgängligheten till elevhälsovård.

Utbildningsutskottet godkände motionen på tisdagens sammanträde och närmast sker en omröstning i riksdagen onsdagen den 30 mars.
 

ur Lärarförbundets Magasin