Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Utbränd visar tecken tidigt

Fem av hundra får utbrändhetssymptom under de första yrkesåren som lärare. Det visar en ny avhandling.

19 maj 2011

p { margin-bottom: 0.21cm; }

— Det var färre än vad jag förväntade mig som visade symtom på utbrändhet, ­säger Daniel Hultell som har följt ett stort antal lärare under de två sista åren på lärarutbildningen och de tre första åren i yrket.

I hans avhandling om utbrändhet och engagemang i läraryrket har cirka 3 000 lärare från hela landet deltagit och 1 150 har svarat vid samtliga fem datainsamlingar som gjorts.

— Jämfört med vad man vet från andra studier är stress­nivåerna ganska låga i vårt ­material. Den generella bilden är att lärarna uppvisar låga nivåer av utbrändhet och är engagerade i sitt arbete, konstaterar Daniel Hultell.

Resultaten visar att de flesta mår bra, men att det finns en grupp på cirka 5 procent som upplever tydliga symtom på utbrändhet.

Denna grupp visar tecken på att må dåligt redan under utbildningstiden. Detsamma gäller för dem som mår bra. De mår bra redan från början.

— Det som utmärker dem som mår bra är att de är lite äldre, att de inte har haft psykisk eller fysisk ohälsa tidigare och att de är nöjda med hur de klarat utbildningen.

Daniel Hultell kan se tre tydliga riskfaktorer för utbrändhet hos nya lärare.

— Det handlar om att lärarna upplever att deras förväntningar på yrket inte stämmer, att de misslyckas med sina arbets­uppgifter och att arbetet påverkar privat­livet negativt.

Han menar att det är viktigt att den bild av yrket som förmedlas under lärarutbildningen stämmer med hur verkligheten är.

— Här behöver samarbetet mellan utbildning och skola förbättras.

Något som förvånade honom var också att bara 40 procent av de nya lärarna ­under det första året under­visar i de ämnen och åldrar som de är utbildade för. Hela 10 procent under­visade varken i rätt ­ämnen eller åldrar.

— Detta är en faktor som säkert påverkar många nya lärare negativt och därför är det viktigt att se till att matchningen mellan utbildning och lärartjänst fungerar.

Daniel Hultell

Ålder: 30 år.

Bakgrund: Ekonom och personalvetare.

Avhandling: »Lost in transition«, Karolinska institutet.

Positiv insikt under arbetet: Det visade sig vara färre lärare än väntat som blev utbrända.

Fortsätter forska på:
Enkätmaterialet som avhandlingen bygger på kan användas till att ge svar på många frågor till. Riktigt vilken fråga jag ska gå vidare med är inte klart.

ur Lärarförbundets Magasin