Läs senare

Utbrett skolk i grundskolan

15 jun 2016

Många elever i årskurs 1-9 har ogiltig frånvaro i skolan, visar en rapport från Skolinspektionen. Under hösten 2015 rapporterades 1 700 elever ogiltigt frånvarande längre än en månad och 18 000 elever var i sin tur upprepat frånvarande vid flera tillfällen.

Om det är en ökad frånvaro sedan 2009 kan Skolinspektionen inte säga i och med att skolk inte rapporterades lika flitigt tidigare. Orsaken till elevernas frånvaro har Skolinspektionen inte kartlagt.

– Men ostrukturerad undervisning, mobbning, att man inte får det stöd man behöver eller får brist på stimulans i skolan är några skäl, säger Ann Edvinsson, projektledare på Skolinspektionen, till TT.

Betydligt fler kommuner har i dag riktlinjer för elevfrånvaro än tidigare.

– Det som fortfarande inte fungerar är samarbete mellan skola, BUP och socialtjänst när det gäller att hjälpa eleven, säger Ann Edvinsson.

ur Lärarförbundets Magasin