Läs senare

Utforska: Hur representativ är kongressen?

Kongress 2018Lärarförbundets kongress är organisationens högsta beslutande organ. De 259 ombuden representerar förbundets 230 000 medlemmar.
Men hur representativa är de? Lärarnas tidning tog reda på mer om kongressombuden, och kan visa vilka lärarkategorier som är över- och underrepresenterade. Och hur är det egentligen med könsfördelningen?

av Lotta Holmström
18 okt 2018
18 okt 2018

Varje cirkel motsvarar ett kongressombud. Klicka på dem för mer info. Välj sortering i menyn överst. I mobilen rekommenderas liggande skärm.
Grafik: Lotta Holmström

Ett typiskt kongressombud är kvinna, arbetar som lärare i grundskolan, har en framträdande roll i en av Lärarförbundets lokalavdelningar och arbetar i en kommunal skola. Förutom styrelseplatsen i lokalavdelningen stämmer det ganska väl överens med en typisk medlem i Lärarförbundet. Men det finns områden där kongressombuden utgör såväl en över- som en underrepresentation, visar Lärarnas tidnings granskning.

Jämfört med alla medlemmar är lärare i fritidshem, gymnasielärare och lärare i kulturskolan något överrepresenterade bland kongressombuden.

Så fungerar kongressen

Bara 4 procent av de yrkesverksamma kongressombuden arbetar hos fristående huvudmän, vilket innebär att de är starkt underrepresenterade. I förbundet i stort är 14 procent av de yrkesverksamma anställda i fristående verksamheter.

Åldersspannet sträcker sig mellan 24 och 65 år, med en snittålder på 48 år. Vi har inte hittat någon åldersstatistik för Lärarförbundets medlemmar, men jämfört med hur åldersfördelningen bland lärare och skolledare ser ut totalt sett är personer under 40 år och över 60 år underrepresenterade. Det finns ingen pensionär bland kongressombuden.

Andra grupper som är underrepresenterade på kongressen, jämfört med hur stor andel av Lärarförbundets medlemskår de utgör, är lärare på folkhögskola och lärarstudenter.

70 procent av ombuden är kvinnor. Den höga andelen till trots är de underrepresenterade jämfört med Lärarförbundet i stort, där 86 procent av medlemmarna är kvinnor.

ur Lärarförbundets Magasin