Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Utköp för miljoner trots lärarbristen

LT granskarFörra året köptes lärare ut för 55 miljoner kronor i landets tio största ­kommuner. Uppsala ­lägger i särklass mest pengar på avgångsvederlag.

27 okt 2015

Förra året betalade landets tio största kommuner ut 55 miljoner kronor i avgångsvederlag till sammanlagt 154 lärare och rektorer. Det visar Lärarnas tidnings och Svenska Dagbladets gemensamma granskning.
I intervjuer uppger flera av de utköpta att de hade kunnat jobba kvar som lärare med rätt stöd (läs berättelserna här och här).

— Varje utköp som hade kunnat lösas på ett annat sätt är trist både ur den enskildes synpunkt och ur ett samhällsperspektiv när lärarbristen ökar, säger Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet.

Uppsala kommun sticker ut när det gäller antalet avgångsvederlag: 34 lärare fick sluta 2014 vilket har kostat skatte­betalarna nästan 16,6 miljoner kronor (se diagram nedan).

Enligt Anna Bittner, Uppsala kommuns HR-direktör, beror det i första hand på en omfattande omorganisation i kommunen.

— Vi har försökt jobba med frivillighet i stället för uppsägningar. Vi har sett det som en vinna-vinna-situation och har räknat på att det här är en ekonomiskt bra lösning för kommunen i förlängningen.

Uppsala i topp

Utköp av lärare och rektorer 2014


Förra året köptes lärare ut för 55 miljoner kronor i landets tio största ­kommuner. Uppsala ­lägger i särklass mest pengar på avgångsvederlag.
Lärarnas tidning och Svenska Dagbladet har gemensamt granskat utköpen av lärare och rektorer.

I gymnasieskolan fanns en övertalighet och lärarna erbjöds en så kallad karriärväxling med 12 månadslöner och coachstöd. Men även lärare från grupper där det råder brist i kommunen fick ansöka om karriärväxlingen. Flera grundskollärare, speciallärare och fritidspedagoger tog del av erbjudandet.

Vad beror det på?

— Det kan vara en kompetens som vi behöver, men där vi sitter i ett ekonomiskt läge där vi måste välja en annan väg i de enskilda verksamheterna. Det kanske låter helt ologiskt, men vi har vänt och vridit på olika situationer innan vi fattat beslut om enskilda fall, säger Anna Bittner.

Om granskningen

Så gjorde vi

  • Lärarnas tidning och Svenska Dagbladet begärde ut uppgifter om avgångsvederlag för lärare och rektorer inom grundskola, fritidshem och gymnasieskola från landets tio största kommuner år 2010—2014.
  • Kommunerna har jämförts både vad gäller antal utköp per tusen anställda och sammanlagd kostnad för utköp.

HÖR AV DIG!

Har du erfarenhet av utköp? Skriv till redaktionen@lararnastidning.se

Kommunen har också köpt ut lärare som själva anser att de hade kunnat arbeta kvar med rätt rehabilitering. Lärarförbundet är kritiskt till hanteringen i dessa fall.

— Om man hamnar i en diskussion om utköp under eller efter en rehabilitering har arbetsgivaren inte tagit sitt ansvar, säger Mathias Åström.

Maria Gardfjell (MP), kommunalråd och ansvarig för HR-frågor i Uppsala, ifrågasätter personalpolitiken under det förra politiska styret. Men även efter maktskiftet 2014 har några fall av karriärväxling beviljats till lärare i bristkategorier.

— Jag tycker inte vi ska bete oss som tidigare. Nu har vi nya riktlinjer för rörlighet och är inte lika generösa med utköp längre. Men vi får se till att följa upp och förbättra det här området ytterligare.

Granskningen visar även att utköpssummorna skiljer sig åt mellan kommuner.

I Göteborg, som också ligger högt när det gäller antal utköp av lärare, har varje utköp kostat kommunen 357 000 kronor i snitt under 2011—2014. Motsvarande siffra för Stockholm är 267 000 kronor. Av de tio granskade kommunerna har Göteborg betalat ut de högsta summorna till enskilda, över 1 miljon kronor var till två rektorer.

Liksom Uppsala kommun motiverar Göteborg sina höga avgångsvederlag med omorganisation — även här erbjöds gymnasielärare en årslön i stället för uppsägning. Karin Pleijel (MP), ordförande i utbildningsnämnden i Göteborg, säger att hon utgår från att tjänstemännen gjort sitt yttersta för att lösa situationen på ett bra sätt.

— Det är klart att avgångsvederlag är en sista väg för att komma till en lösning som alla kan acceptera, säger hon.

 

ur Lärarförbundets Magasin