Läs senare

Utländsk student får tillbaka pengar för undermålig utbildning

RättsfallHögsta domstolen har i en dom beslutat att en högskola kan tvingas ersätta studenter ekonomiskt för utbildningar som inte håller måttet.

17 apr 2018

Den amerikanska studenten Connie Dickinson har rätt att få tillbaka två tredjedelar av avgiften, slår HD fast.

– Såklart är jag jätteglad. Det känns fantastiskt, jag har väntat länge på det här, säger Connie Dickinson till TT.

Beloppet som Mälardalens högskola ska betala till Connie Dickinson bestäms till 114 000 kronor

Juristen Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa, är hennes ombud.

Detta gäller fallet

Fallet Connie Dickinson

  • Den internationella studenten Connie Dickinson från USA läste ett kandidatprogram i matematik, Analytical finance, vid Mälardalens högskola under åren 2011-2013. Hon betalade drygt 170 000 kronor för fyra av sex terminer.
  • Dickinson hoppade av utbildningen efter termin fyra sedan Universitetskanslersämbetet slagit fast att utbildningen innehöll brister.
  • Connie Dickinson, som företräds av Centrum för rättvista (CFR), vann mot högskolan i Västmanlands tingsrätt 2016 och i hovrätten 2017. Både Mälardalens högskola och CFR överklagade dock hovrättsdomen eftersom Dickinson endast tilldelats ersättning för halva summan.

Källa: Centrum för rättvisa

– Det är väldigt glädjande att hon efter fem år nu får rätt i Högsta domstolen mot Mälardalens högskola, säger han.

Fredrik Bergman framhåller också att domen är vägledande.

– Det innebär att den får betydelse för andra studenter i motsvarande situation, och den klargör ju då att om högskolorna säljer högskoleutbildning som inte håller måttet har de ett rättsligt ansvar i förhållande till de studenter som betalat för det Så det är ett bra besked för rättssäkerheten, säger han.

Connie Dickinson betalade 170 000 kronor för fyra terminer på kandidatutbildningen Analytical finance på Mälardalens högskola, men hoppade av sedan Universitetskanslersämbetet slagit fast att den inte höll måttet. Tingsrätten gav henne rätt till pengarna tillbaka, samtidigt som hovrätten endast gav henne halva summan eftersom hon haft viss nytta av kurserna.

I dag fattade HD det avgörande beslutet – som blir prejudicerande för hur liknande situationer ska behandlas i framtiden.

Domstolen konstaterar dels att det mellan studenten och högskolan har funnits ett avtal, och anser det också bevisat att det funnits betydande kvalitetsbrister i utbildningsprogrammet.

”Eftersom utbildningen inte hade hållit den kvalitetsnivå som studenten haft fog att förvänta sig, har hon rätt att få tillbaka två tredjedelar av det betalda beloppet”, skriver HD.

Mälardalens högskola har sagt att skolan inte är emot att Dickinson ska återbetalas, men att den först vill ha frågan prövad rättsligt.

– Vi har inte sagt att vi inte ska betala tillbaka, utan att vi och alla andra lärosäten behöver veta hur man hanterar den här frågan innan vi betalar ut pengar, så att vi vet att det är juridiskt korrekt, säger förvaltningschef Ann Cederberg.

Segern kan ge även svenska studenter rätt till ersättning när kvaliteten brister, enligt Lars Bejstam, docent i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

– En svensk student har inte betalat någonting. Men det skulle kunna leda till återbetalningar om den svenska studenten kan göra gällande att den har haft vissa utgifter för litteratur och annat, och kanske har avstått från förvärvsinkomster under en tid, säger Bejstam.

ur Lärarförbundets Magasin