Läs senare

Utmana tankar – inte känslor

SET och andra aktiva värderingsövningar ska främja självständigt tänkande, skriver John Steinberg.

09 mar 2011

SET, värderingsövningar och andra metoder för att stärka självkänslan är inte och har aldrig varit avsedda att vara program som förebygger mobbning, rökning eller alkohol.

Deras avsikt är att främja självständigt tänkande och stärka gemenskap i grupperna. Jag säger detta med en viss auktoritet, eftersom min avhandling behandlade just metoder för social och emotionell tillväxt i klassrumsmiljö.

De så kallade aktiva värderingsövningar jag tog med mig från USA ska användas för att sortera, klargöra och värdera attityder och tankar, och inte för att klargöra känslor. Det handlar om kognitiv utveckling, inte emotionell utveckling.

Det finns en skillnad. När läraren frågar: Hur ser du på detta? Vad finns det för alternativ? Vad är konsekvenserna? Hur har det som vi har studerat påverkat dig? vill man främja eftertanke och reflektion.

Samtal och övningar är inte till för att forma tankar och handlingar utan för att analysera tankar och handlingar. Detta leder till bättre beredskap att handskas med konflikter och livets olika val.

Problemet är inte SET, Lions-Quest eller liknande. Problemet är att förstå avsikten och nöja sig med metodens ursprungliga syfte.

Personligen har jag för länge sedan övergett tanken på separata lektioner för livskunskap eller antimobbningskampanjer. Det är varje lärares förpliktelse att integrera frågor om etik, värderingar och olika livsfrågor i den undervisning man bedriver, oavsett ämne.

Goda lärare undervisar i samhällskunskap, svenska, biologi, bild eller musik et cetera och inkluderar givande diskussioner om konsekvenser och innebörd.

Är avsikten att stärka självkänslan? Se då till att eleverna behärskar sitt innehåll och sin omvärld.

Ingenting stärker självkänslan mera än tanken att jag förstår och kan använda mig av det jag lär mig. Underlag finns i befintliga kursplaner. Man behöver knappast söka vidare.

Vägen till personlig utveckling och bättre samverkan går via god undervisning, med lektioner som utmanar våra tankar. 

ur Lärarförbundets Magasin