Läs senare

Utökad behörighet för gymnasielärare i bild, musik och idrott och hälsa

Gymnasielärare som är behöriga att undervisa i bild, musik och idrott och hälsa kommer också att bli behöriga att undervisa i årskurs 1-6. Det beslutar utbildningsdepartementet under våren.

12 Apr 2013

Dessa gymnasielärare har redan behörighet för årskurs 7-9. Nu utökas den till årskurs 1-6.

– Skälet är att det är svårt att få fram tillräckligt många lärare i dessa ämnen, säger Anna Neuman, politisk sakkunnig vid utbildningsdepartementet.

Vad kommer detta att betyda för de fritidspedagoger som utbildar sig i ett estetiskt ämne?

– Det kommer inte att påverka dem, svarar Anna Neuman.

Dessutom föreslår utbildningsdepartementet att det för musiklärare 7-9 ska räcka med två ämnen. Vanligtvis krävs tre ämnen i ämneslärarexamen 7-9.

Det beror på att det för ämneslärare i musik krävs fler poäng i ämnet än för de flesta andra ämnen, 90 hp för årskurs 7-9 och 120 hp för gymnasieskolan.

Den utökade behörigheten för gymnasielärare kan innebära att universitet och högskolor vill ha en gemensam antagning för alla ämneslärare i musik och för att göra detta möjligt så ändras examensordningen, skriver utbildningsdepartementet i en promemoria.

 

ur Lärarförbundets Magasin