Läs senare

”Utökad tid i förskoleklass var en naturlig utveckling”

förskoleklassAntalet timmar med pedagogisk verksamhet i förskoleklass varierar kraftigt i Sveriges kommuner. I Norrköpings kommun får barnen i förskoleklass 5 timmar per dag av pedagogisk verksamhet medan grannkommunen Nyköping erbjuder 3,5 timmar.

av Lenita Jällhage
04 sep 2019
04 sep 2019
”Utökad tid i förskoleklass var en naturlig utveckling”
Mikael Hultberg, verksamhetschef, Linda Hansén, rektor, och Marta Gutierrez, förskollärare. Foto: Magnus Andersson

Hösten 2018 blev förskoleklass en obligatorisk skolform – men den är långt ifrån likvärdig i Sveriges kommuner. Norrköpings kommun arbetar för att öka likvärdigheten inom och mellan kommunens förskolor och skolor. Ett steg i detta har varit att utöka tiden i förskoleklassen.

För två år sedan beslöt utbildningsnämnden att samtliga skolor i Norrköpings kommun skulle gå från 525 timmar i förskoleklass till 875 timmar från läsåret 2017/18, vilket motsvarar en ökning från 3 till 5 timmar per dag.

– Syftet var att öka likvärdigheten mellan skolor, stärka kvaliteten och resultaten. Personalen fick inget utökat uppdrag men mer tid att genomföra det pedagogiska uppdrag man hade, säger Mikael Hultberg, verksamhetschef åk F-6 i Norrköpings kommun.

Ingen önskar att gå tillbaka till det gamla. Det här har gett oss mer tid att uppfylla uppdraget.

Innan förändringarna erbjöd skolorna inom kommunen olika antal timmar i förskoleklass. Det fanns olika skäl till det, pedagogiska men även praktiska skäl som att få till skolskjutsar på landsbygdsskolor.

Kostnaderna för förskoleklassen har blivit något högre än tidigare, eftersom skolpengen är högre per elev än i fritidshemsverksamheten, men det var beräknat.

Linda Hansén, rektor för Söderportens förskoleklass och fritidshem i Norrköping, säger att det fanns farhågor att arbetstiden skulle bli längre, att verksamheten skulle kräva mer planering och att fritidsverksamheten skulle komma i kläm.

– Så blev det inte och ingen önskar att gå tillbaka till det gamla. Det här har gett oss mer tid att uppfylla uppdraget. Ett ökat fokus på undervisning men ändå bra balans mellan lek och lärande. Vi har relativt många barn här med föräldrar som har kort utbildningsbakgrund och vi kan nu ge dessa barn mer stimulans både socialt och språkligt, säger hon.

Förskolläraren Marta Gutierrez, håller med:

– Det här gynnar barnen och vi är jättenöjda. Barnen är sugna på att lära. Vi hinner med barnen på ett helt annat sätt än med 3 timmar. Vi får in sagor, svenska och matematik i olika moment med lek emellan. Och vi har god tid att planera vårt arbete, säger hon.

Utbildningsförvaltningen har gjort en uppföljning bland alla förskoleklasser i år.

– Rektorerna upplever att de har lätt att rekrytera till förskoleklasserna vilket gör att behörigheten är hög bland personalen, säger Mikael Hultberg.

Han konstaterar att det är för tidigt att veta vad den ökade tiden innebär för barnens inlärning på längre sikt. Men man håller på med en kvalitetsundersökning som ska var klar i höst.

– Det kändes som utökad tid i förskoleklass var en naturlig utveckling eftersom vår pedagogiska verksamhet för 5-åringarna har utökats på förskolan. Att hålla tillbaka barnen i förskoleklass hade varit märkligt även om fritidsverksamheten är en pedagogisk verksamhet men med en annan inriktning. För barnen är detta en viktig tid när det gäller exempelvis läsutveckling, säger han.

I grannkommunerna Nyköping och Linköping pågår diskussioner om tiden i förskoleklass mellan tjänstemän och politiker. I Linköping har man inga lokala riktlinjer utöver  minimikravet på 525 timmar men skolchefen Christel Horsak (åk F-6) konstaterar att diskussioner pågår i kommunen om en eventuell höjning. I Nyköping har man lagt till en halvtimme per dag och erbjuder nu 3,30 timmar men i det ingår lunchen.

– Vi upplever att tillägget går åt till lunchen så vi skulle vilja höja den pedagogiska tiden till 4 eller 4,5 timmar från nästa år. Jag ser även att det finns fördelar med ett tre-terminssystem och skulle önska att Sverige gick in i det, men det är ett större beslut. Nu sätter vi in sommarskola i stället, säger Anci Stierna, skolchef åk F-6.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin