Läs senare

Utredare: Lärarna ger pojkar för lite stöd

Pojkar har i snitt sämre betyg än flickor. Regeringens utredare Svend Dahl anser att lärarna gör för lite för att ändra på detta.

13 feb 2014

– I stället för att ge pojkar det stöd som de behöver så kommer de undan med en massa saker för att läraren tänker "äsch, så är väl pojkar", säger Svend Dahl till Dagens Nyheter.

I utredningen lyfter han fram Frejaskolan i Gnesta och Ronnaskolan i Södertälje som två exempel på skolor som arbetat för att förbättra pojkarnas resultat.

Lärarnas tidsbrist är huvudorsaken till att pojkar klarar sig sämre i skolan. Det menar Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet, och tillbakavisar kritiken om att skolan skulle svika pojkarna.

– Lärarna ser pojkarna och de ser alla de behov som eleverna har. Men vi har inte möjlighet att ge dem det som lagen säger att vi ska ge, nämligen särskilt stöd, säger Eva-Lis Sirén.

Att pojkar skulle få fel typ av uppmärksamhet av lärarna och att det i sin tur skulle ge de problem vi ser i dag tror hon inte.

– Jag är glad att man i Sverige i dag inte lägger skulden på lärarna utan ser att lärarna måste få förutsättningar att ta itu med det här, för det är vad som saknas. Det är en enorm stress och press i yrket.

Hon tror att fler lärare per elev är ett svar, men också att få en bättre mix i lärarkåren.

– Vi behöver ett läraryrke som både män och kvinnor söker och så är det inte i dag. I dag lockar läraryrket ingen.

ur Lärarförbundets Magasin