Läs senare

Utredare vill förbjuda barntolkning i skolan

UtredningEtt nytt betänkande föreslår att det blir olagligt att låta barn tolka åt sina föräldrar i kontakten med svenska myndigheter, inklusive skolan.

av Niklas Arevik
13 Dec 2018
13 Dec 2018
Foto: Colourbox.

I ett betänkande från Tolkutredningen som nyligen överlämnades till regeringen, konstateras att Sveriges tolkutbildningar behöver byggas ut kraftigt för att täcka behovet av kvalificerade tolkar.

Dessutom föreslås att barntolkning förbjuds enligt lag, även i skolan.

– Om man inte kan göra sig förstådd i offentlig verksamhet ska det anlitas en professionell tolk, säger utredningens huvudsekreterare Folke K Larsson till Lärarnas tidning.

Gäller det även om man bara ska ringa och ge kort information till en förälder?

– I förslaget vill vi medge vissa undantag när det handlar om enklare informationsgivning, till exempel att boka en tid. Men utgångspunkten ska vara att det inte ska genomföras ett samtal med barnen som tolk. Vi utgår ifrån barnkonventionen, och föreslår samma regelverk som Norge och Danmark har i dag, säger han.

Varför är detta ett problem?

– Dels kan barnen riskera att få besked som de inte ska höra, och dels kan det vara så att barnen inte är bekanta med terminologin som används. En lagstiftning kan bli ett stöd för lärare att kunna säga nej.

Vet ni hur vanligt det är att elever får tolka åt sina föräldrar i skolan?

– Vi har försökt ta reda på det, genom kontakt med skolmyndigheter och kommuner. Men det är svårt, det enda vi vet är att det förekommer som inslag i nästan alla kommuner. Men de flesta säger ändå att det inte är önskvärt och att det är något de försöker undvika.

Kommer förbudet även gälla friskolor?

– Ja, vår utgångspunkt är att det är det offentliga åtagandet som omfattas, även om det utförs av privata aktörer, säger Folke K Larsson.

ur Lärarförbundets Magasin