Läs senare

Utredning: Offentlighetsprincipen ska gälla för friskolor

ÖppenhetOffentlighetsprincipen ska gälla även för fristående skolor, föreslår regeringens utredare.
– Det leder till kraftigt ökade kostnader och tar pengar från undervisningen. Skolorna får byta ut en lärare mot en administratör, säger Ulla Hamilton, vd i Friskolornas riksförbund.

av Torbjörn Tenfält
07 okt 2015
07 okt 2015

Fristående skolor får samma krav om offentlighet på sig som kommunala skolor, om förslagen i betänkandet Ökad insyn i fristående skolor blir verklighet. Utredaren Marianne Eliason överlämnade det till utbildningsminister Gustav Fridolin på onsdagen.

Förslagen innebär att många nya krav kommer att ställas på huvudmännen för de fristående skolorna. Bland annat blir de skyldiga att registrera och arkivera sina allmänna handlingar.

Rätten att ta del av de allmänna handlingarna ska kunna tillämpas även hos de enskilda huvudmännen. Lärare och annan personal på friskolorna ska omfattas av meddelarskyddet.

Friskolornas riksförbunds vd Ulla Hamilton har starka invändningar mot utredningsförslagen:
– De flesta skolor är aktiebolag och därmed har du en öppenhet om ekonomin. Skolinspektionen granskar verksamheten och de granskningarna är offentliga. Så vilket problem är det man vill lösa genom att införa offentlighetsprincipen?

Ulla Hamilton ser stora bekymmer utifrån frågor om sekretess, såväl när det gäller känsliga uppgifter om elever, som affärsutveckling och andra företagshemligheter.
– Ta affärsstrategierna som diskuteras i styrelsen – ska styrelsens protokoll vara offentlig handling?

Utredaren Marianne Eliason konstaterar att hennes utgångspunkt under arbetet har varit att fristående skolor är en av det allmänna finansierad verksamhet och att allmänheten därför också har rätt till insyn i hur verksamheten går till.
– Det finns årsredovisningar och det finns uppgifter hos skolinspektionen, men allt står inte i de dokumenten, säger hon.

Marianne Eliason tar som exempel att en förälder vill få ut handlingar som rör uppgifter om det egna barnet, och som inte skolan meddelar automatiskt.
– Handlar det om disciplinära åtgärder eller mobbning kan jag som förälder vara intresserad av den dokumentation som finns och är allmänna handlingar.

Påverkas allmänhetens bild av fristående skolor om man vet att de lyder under offentlighetsprincipen?
– Insyn är alltid positivt, så det föreställer jag mig att den gör. Hemlighetsmakeri skapar inte förtroende. Sen ska man inte överskatta hur stort intresset är. I den löpande verksamheten tror jag inte det här blir så dramatiskt. Och de sekretessbestämmelser som finns kommer ju gälla även för friskolorna, säger Marianne Eliason.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. Handlingar som kommit in till de fristående skolorna före det datumet ska inte omfattas av reformen.

ur Lärarförbundets Magasin