Läs senare

Utredning om Botkyrka: ”Vi har enorma problem”

skolutvecklingStorvretskolan i Botkyrka blev riksnyhet när staten tog över ansvaret i januari i år. Nu är kommunens egen haverikommission färdig.
– Det är ingen tillfällighet att Skolinspektionen tog i som de gjorde, säger en av utredarna, Olof Johansson.

av Emma Olsson
22 okt 2019
22 okt 2019
Utredning om Botkyrka: ”Vi har enorma problem”
Storvretskolan togs över av staten januari 2019 efter stora brister i skötseln. Nu framkommer nya detaljer om problemskolan.

Botkyrka kommun i södra Stockholm blev först med att få en skola under statlig rättning. Det innebär att kommunen tvingas bekosta skolutvecklare som kliver in och styr upp verksamheten. Det var ingen slump, menar Olof Johansson, van skolutredare och professor vid Umeå universitet. Han är en av två utredare som kommunen kopplat in i ett slags haverikommission.

– Om man läser Skolinspektionens beslut om statlig rättning, så känner man tydligt hur irriterade de är. Det är ingen tillfällighet att man tog över skötseln av skolan, säger Olof Johansson.

Skolinspektionen hade redan hotat med böter för Storvretskolan vid två tillfällen, när myndigheten till slut fattade beslut om att gå in med statlig rättning.

Bristerna gällde bland annat undervisning, bedömning, trygghet, och styrning av verksamheten.
Men när den första uppföljningen gjordes hade det tillkommit brister, snarare än avhjälpts.

Willy Viitala (M)

Och Storvretskolan är inte ensam i Botkyrka. Hittills har förvaltningsrätten gett Skolinspektionen rätt till böter för Brunna, Björkhaga, Grindtorp, Malmsjö och Storvretskolan. Totalt 2,2 miljoner kronor.

– Det är klart att det är allvarligt att man har vitesföreläggande på flera skolor under samma period. Just nu ser det inte bra ut, säger Olof Johansson.

Kritiken utredarna riktar mot kommunens tjänstemän och politiker handlar om bristande dokumentation, om hur politikerna accepterat tjänstemännens besked om att de hade läget under kontroll. Samt att det varit otydligt vem som bar ansvaret för att ta hand om bristerna.

– Vi har enorma problem och har fortfarande med skolor i Botkyrka kommun. Vare sig nämndens politiker eller förvaltningen gjort sitt jobb tillräckligt bra, säger Willy Viitala (M), oppositionsnämndeman i Botkyrka.

Utbildningsnämndens ordförande Emmanuel Ksiazkiewicz (S) är också självkritisk.

Emmanuel Ksiazkiewicz (S)

– Vi trodde såklart på förvaltningen. Att de hade situationen under kontroll. Att med åtgärderna vi satt in så trodde vi att insatserna skulle ge resultat. Såklart att vi tog allvarligt på kritiken andra gången. Men vi vet att skolutveckling tar tid. Ska man vara efterklok borde vi ha krävt tydligare återkopplingar på resultaten, säger han.

Under onsdagen fick Storvretskolan grönt ljus av Skolinspektionen att fortsätta på egen hand .

– Jag har en känsla av att de är på rätt väg. Men tills att det blir skolor som vi åker till för att d­e är jättebra – det kanske tar tid, säger Olof Johansson.

Detta har hänt

Skolinspektionen gjorde en riktad granskning av flera skolor i Botkyrka 2016. Björkhaga skola lyckades få bukt med sina brister. Problem kvarstår i Malmsjö skola, Storvretskolan, samt Grindtorpsskolan. Just nu pågår förhandlingar i förvaltningsrätten om kommunen ska få ytterligare 900 000 kronor i böter för Malmsjö skola.
Källa: Skolinspektionen.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin