Läs senare

Utredning om mobilförbud i klassrummen får kritik

mobilförbudTydligare och tuffare regler ska se till att svensk skola får mindre stök och mer ordning. Mobiltelefoner kan också portas från alla klassrum – något som inte gillas av alla.

av Sten Feldreich
26 feb 2020
26 feb 2020
Utredning om mobilförbud i klassrummen får kritik
Regeringen tillsätter ny utredning om trygghet och studiero i skolan, däribland ska ett mobilförbud i klassrummen ses över. Foto: Shutterstock

– Det behövs en nationell plan för trygghet och studiero i skolan och ett starkare regelverk för hur skolpersonal kan agera vid ordningsstörningar, sa utbildningsminister Anna Ekström då hon presenterade planerna vid en pressträff.

Mobilförbud i klassrummen och lättare att flytta elever som missköter sig och beter sig illa mot omgivningen. Det är några av åtgärderna som nämndes för att komma till rätta med bristande studiero i den svenska skolan. Anna Ekström berättade att hon ofta möter lärare som är osäkra på hur de får ingripa när det uppstår stökiga situationer.

– Vi vill öka skolans möjligheter att ingripa. Nyligen skrev vi också in läroplanen att elever och föräldrar har ett ansvar för arbetsmiljön i skolan. En självklarhet, kan tyckas.

Med det här breda angreppsättet vill regeringen göra det tydligare om vad som gäller i trivsel- och ordningsfrågor. En nationell plan är behövlig för svensk skola om Sverige ska fortsätta att stärka kunskapsresultaten, eftersom det finns ett starkt samband mellan att lära sig mycket och att känna trygghet, menar Anna Ekström.

– Lärare som agerar för att upprätthålla trygghet och studiero och följer lagen ska ju inte behöva vara orolig för att lida för konsekvenser av detta.

”Tekniken inte problemet”

Ett generellt mobilförbud kommer också att utredas. Jan Gulliksen, professor i människa-datorinteraktion på KTH i Stockholm, tycker att det vore generellt fel och bakåtsträvande.

– Det är inte tekniken som är problemet utan hur den används i studiemiljön. Det är fullt möjligt att använda tekniken för att upprätthålla koncentrationsnivån i klassrummet och det är det man borde främja, säger han.

Han påminner om att regeringens mål för digitaliseringen är att Sverige ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Jan Gulliksen, diggi-professor på KTH.

– Vi borde även vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter i skolan. Att förbjuda mobiltelefonerna i skolan tar bort möjligheten till att få ett snabbt och uppdaterat redskap i det pedagogiska arbetet.

– Jag är däremot mycket positiv att man tar krafttag mot att stävja hot och våld även i de digitala medierna, vilket inte alls löses genom ett mobiltelefonförbud i klassrummet, säger Jan Gulliksen.

Lärarförbundet står fast vid att det finns mer prioriterade frågor i skolan än just mobilförbudet.

–  Mobilförbud är en lokal ordningsfråga som skolan redan idag hanterar. Mobilernas vara eller icke vara i klassrummen kan lärare och skolledare bestämma över. Vi önskar att regeringen börjar lägga fokus på rätt frågor såsom det förebyggande arbetet och att definiera lärares tillsynsplikt, där det verkligen behövs en noggrann utredning, säger Johanna Jaara Åstrand.

Klart i december 2020

Utredaren som kommer att bistå Utbildningsdepartementet heter Katarina Håkansson. Hon har bland annat jobbat för Skolverket och Skolinspektionen som chef i höga befattningar.

Uppdraget ska vara klart i december 2020, för att kunna tjäna som underlag vid eventuella lagändringar som kan behövas.

FÖRSLAGEN UTREDAREN SKA TA FRAM

Utredningen om trygghet och studiero i skolan ska bland annat:

  • lämna författningsförslag om ett mobiltelefonförbud under lektioner, med rätt för rektor eller lärare att tillåta mobil i vissa situationer.
  • lämna författningsförslag om att elever som hotat eller utsatt andra elever eller personal för våld lättare ska kunna stängas av eller omplaceras.
  • lämna författningsförslag på andra åtgärder som ökar skolans möjligheter att ingripa vid ordningsstörningar.
  • lämna författningsförslag som syftar till att skolan ska främja att elever och vårdnadshavare tar del av skolans ordningsregler.

Källa: Utbildningsdepartementet

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin