Läs senare

Utredning: Ta hand om mobiler och inför ordningsomdömen

Frivilliga ordningsomdömen och rätt att omhänderta störande föremål som till exempel mobiltelefoner. Det är de två konkreta förslagen i Metta Fjelkners utredning "Trygghet och studiero" som presenterades på tisdagen.

09 sep 2014
Utredning: Ta hand om mobiler och inför ordningsomdömen
Foto: Regeringen.se

Metta Fjelkner betonar att det inte handlar om betyg i ordning och uppförande. Omdömena ska vara frivilliga och beslutas av varje rektor i nära samarbete med lärare, föräldrar och elever. Förhoppningen är att få igång ett professionellt samtal på skolorna om ordningsreglerna, något som enligt Metta Fjelkner saknas på många håll idag.

– Man talar väldigt lite om vilka regler som finns på skolorna. Kunskapen om dem kan vara låg på sina håll. Man talar heller inte om vad som händer om man bryter mot reglerna. Det finns ingen konsensus om det på skolorna, säger hon.

Utformningen av omdömena skulle med det här förslaget variera mellan skolorna. De skulle bli ett papper som bifogas betyget.

Det andra förslaget handlar om att ge lärare rätt att omhänderta föremål som skulle kunna vara störande, till exempel mobiltelefoner. Idag har lärare och rektor rätt att omhänderta föremål som stör, men nu skulle alltså rätten utvidgas till att föra det i förebyggande syfte. Det skulle till exempel kunna ingå i skolans ordningsregler.

– Om tio minuter i början av varje lektion går åt till tjafs om detta motsvarar det två år av elevernas skoltid. Detta drabbar framförallt de svaga eleverna, säger Metta Fjelkner.

– Om eleven spelar och surfar störs koncentrationen. Så gott som varenda elev som har fyllt tio år har idag en mobiltelefon. Det är ett stort problem på många skolor, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Han och resten av regeringen ställer sig enhälligt bakom de båda förslagen.

Jan Björklund får mothugg av Vänsterpariets skolpolitiska talesperson Rossana Dinamarca som kallar förslaget teknikfientligt.

– Jag tycker att man kan använda tekniken, och i dag är mobiltelefoner och läsplattor den teknik som många unga människor faktiskt befattar sig med. Då tycker jag att man ska ta tag i det och använda det i skolan, säger hon till SVT.

Sveriges Elevkårer ser förslaget som populistiskt och att det äventyrar elevernas rättssäkerhet.

– Vi ser att det finns problem med studiero i skolan, de måste vi åtgärda. Men lösningen är inte att ge lärare rätt att konfiskera elevernas egendom mot deras vilja, säger Mattias Hallberg, ordförande för Sveriges Elevkårer.

Ibrahim Baylan, Socialdemokraternas skolpolitiska talesperson, har inget emot förslaget men säger till SVT:

– Mer symbolpolitik är inte det som kommer att hjälpa de sjunkande skolresultaten och den minskande likvärdigheten. Vi måste satsa på mindre klasser, fler specialpedagoger och resursförstärkningar för skolan.

Metta Fjelkner riktar även en uppmaning till regeringen att fortsätta utreda ett antal frågor. Det handlar om rektors möjlighet att delegera ansvar, om att minska lärarnas dokumentation när de skickar ut en elev ur klassrummet, att tydliggöra var gränsen för kränkande behandling går så att lärare vågar agera samt att se vidare på vilka personalkategorier i skolan som ska omfattas av skollagens befogenheter.

Metta Fjelkner pekar även på elevhälsans viktiga roll för att fånga upp elever som av olika skäl mår dåligt. Här måste arbetsgivarnas ansvar förtydligas, säger hon.

Jan Björklund säger att regeringen ställer sig bakom även de delarna av utredningen.

– Vi är beredda att gå vidare med samtliga delar, säger han. 

ur Lärarförbundets Magasin