Läs senare

Utsatta elever ska få snabbare hjälp

Skolinspektionen inför nya rutiner. En elev som gjort en anmälan ska få snabbare hjälp – om hen går kvar på skolan.

30 okt 2014

Skolinspektionen förändrar sitt arbete med anmälningar. Går eleven fortfarande kvar på skolan ska ärendet prioriteras.

Björn Persson, avdelningschef på Skolinspektionen, beskriver det som en kraftig omsvängning.

– Vi kommer inte att ägna vår tid åt att gräva i det förgångna när det gäller till exempel rätten till stöd utan istället koncentrera oss på de som är i skolan och har bekymmer för tillfället, säger han.

Ärenden där eleven inte längre går kvar på skolan kommer nu att lämnas till myndighetens tillsynsenhet.

– Det blir som en signal i det tillsynsärendet. Man tittar inte på det enskilda fallet, men man försäkrar sig om att det inte är ett systemfel skolan när det gäller den fråga som anmälan avsåg, till exempel rätten till stöd.

Anmälningar om kränkningar är undantagna från den nya ordningen. Äldre ärenden om kränkningar och mobbning, det vill säga de där eleven inte längre går kvar på skolan, kommer Skolinspektionen och Barn- och elevombudet fortsätta att utreda.

Det hänger ihop med att kränkningar är särskilda i lagstiftningen, att det finns ett särskilt Barn- och elevombud och att eleven kan få skadestånd.

 

ur Lärarförbundets Magasin