Läs senare

Utsatta skolor får sällan mer

av Karin Lindgren
11 apr 2017
11 apr 2017

Kommuner ska fördela resurser efter elevernas behov, enligt den paragraf i skollagen som förordningen om  statsbidraget till lärarlönelyftet hänvisar till.

Men det är nästan lika vanligt att den mest utsatta skolan i en kommun har minst andel lärarlönelyfta lärare som att den har störst andel.

Det framkommer om man jämför de hundra skolor i landet som har lägst gymnasiebehörighet med övriga skolor i de kommuner som har mer än en skola med årskurs nio.

Det är en bild som Ulrika Strid, projektledare på Statskontoret, känner igen från myndighetens uppföljning av karriärtjänstreformen.

— Vi gjorde lite analyser av hur man gjort i kommunerna och det var väldigt spridda skurar. I vissa fall kunde det se ut som om man prioriterat skolor med sämre resultat men samtidigt kunde skolor med väldigt bra resultat ha hög förstelärartäthet, säger hon.

Slutsatsen var att ambitionen att resursfördela kompensatoriskt inte är särskilt stark.

ur Lärarförbundets Magasin